Pilih semua      
Menampilkan 1 - 1 dari 6 hasil (0,0108904 detik)
   
Sampul
Babad Banyumas
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator : Mertadireja, Raden Adipati
Penerbitan :
No. Panggil : KBG 526
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 0 dari 0 Item
   
Sampul
Babad Banyumas
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi : AWAL TEKS: Ing sarkara kang sinawung gendhing, sujarahe kang para Narendra, nusajawa sadayane, kang mengkoni kaprabun, amurwani ing tanah Jawi, putra jeng Nabi Adam, hyang esis puniku, sampun kaliru ing tompa, Sang Hyang Esis kalawan Jeng Nabi Esis, yekti loro nyatanya. AKHIR TEKS: ngkang rayi Kanjeng Raden Tumenggung Cakra Nagara dados Wedana ing Sukaraja, gumantos Bupati ing Purwakerta nama Kanjeng Raden Tumenggung Cakra Saputra, wolung tahun lereh, kagantosan Kanjeng Raden Mas Tumenggung Cakra Kusuma, putra Cakra Nagaran ingkang lereh ing ngajeng wau.
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator : Perpustakaan Nasional
Penerbitan :
No. Panggil : KBG 526
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Babad Banyumas
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi : AWAL TEKS: Purwakanira angawi, tinembangaken carita, asmarandana tembange, andhapur babar carita, ing nagri Wirasaba pinetang ing turunipun, kang tumedhak ing Toyamas. Swara naga giri nabi, dene ingkang ginupit, Sang Prabu Majapahit, kagungan putra nglelana, dhumateng Pejajaran, wus panggih lawan Sang Prabu, Silihwangi Pejajaran. AKHIR TEKS: Ya ta wau ing lami-lami, Dyan Tumenggung Yudanegara, numpak mundur jerajate, kang dadya merganipun, wonten Jendral saking Betawi, dhateng nagri Toyamas, Raples naminipun, Tumenggung Yudanegara, duk samana anuju wonten negari, kinon kondur enggal
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator :
Penerbitan : s.l
No. Panggil : BR 58
Konten Digital : pdf,zip
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Palihan Siti Banyumas
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator :
Penerbitan :
No. Panggil : KBG 135
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 0 dari 0 Item
   
Sampul
Babad Banyumas (Inhoud)
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator :
Penerbitan :
No. Panggil : 101a NBR 81
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Palihan Siti Banyumas
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator :
Penerbitan :
No. Panggil : KBG 135
Konten Digital : pdf
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
Menampilkan 1 - 1 dari 6 hasil
1


Jumlah Data : 6
lebih Spesifik :

Jenis Bahan

 • Manuskrip 6

Bahasa

 • Jawa 3

Pengarang

 • Mertadireja 1
 • Perpustakaan Nasional 1

Penerbit

 • s.l 1

Lokasi Terbitan

 • 1879 M 1
 • s.n 1

Tahun Terbit

 • s.a 1

Subjek

 • Cerita historis 3
 • Manuskrip Jawa 3
 • Banyumas 2