Pilih semua      
Menampilkan 1 - 3 dari 28 hasil (0,0181823 detik)
   
Sampul
Tarikh Khulafa : (Sejarah para kalifah dari masa Khulafa Ar-Rasyidin sampai Abbasiyah) / Imam Jalaluddin As-Suyuti; penerjemah, Misbah; editor, Abu Faiq
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf (teks) (volume)
Kreator : Imam Jalaluddin As-Suyuti (penulis)
Misbah (penerjemah)
Abu Faiq (editor)
Penerbitan : Pustaka Azzam
No. Panggil : CB-D.09 2017-5707
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 2 Item
   
Sampul
The Art of leadership in Islam / Muhammad Fathi ; penerjemah, Masturi Irham, Malik Supar ; editor, HM. Yasir Abdul Muthalib
Judul Seri :
Judul Asli : Al-Qiyahdah fi Al-Islam
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Fathi, Muhammad
Yasir Abdul Muthalib, HM
Masturi Irham
Malik Supar
Penerbitan : Khalifa
No. Panggil : 297.92 FAT a
297.92 FAT a
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Islam dinamis : model ijtihad al-Khulafa al-Rasyidun dalam konteks perubahan masyarakat / Junaidi Lubis
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Lubis, Junaidi
Penerbitan : Dian Rakyat,
No. Panggil : 297.61 LUB i
CB-D.9 2010-3275
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 4 dari 4 Item
   
Sampul
Tarikh khulafa' : sejarah para penguasa Islam / Imam As-Suyuthi ; penerjemah, Samson Rahman ; editor, Iman Sulaiman
Judul Seri :
Judul Asli : Tarich culafa'
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : As-Suyuthi, Imam
Samson Rahman
Iman Sulaiman
Penerbitan : Pustaka Al-Kautsar,
No. Panggil : 297.92 ASS t
CB-D.9 01-2430
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 2 Item
   
Sampul
Mobilitas sosial budaya Islam pada masa Khulafa Al-Rasyidin (632-661)/ Abdullah, S.S.
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf (teks) (volume)
Kreator : Abdullah (pengarang)
Penerbitan : Deepublish
No. Panggil : 297.92 ABD m
CB-D.11 2017-004351
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 3 Item
   
Sampul
The Greatest man of Islam Khulafa-Ur Rasyidin [sumber elektronik]
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Sumber Elektronik
Kreator : Perpustakaan Nasional
Penerbitan : Perpustakaan Nasional
No. Panggil : 92 (Rasyidin) GRE
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Rekam jejak para Khalifah : berdasarkan riwayat hadits / Allamah al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi ; penerjemah, Nabhani Idris
Judul Seri :
Judul Asli : Tarikh al-Khulafa
Isi :
Jenis Bahan : Monograf (teks) (volume)
Kreator : Allamah al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi (pengarang)
Nabhani Idris (penerjemah)
Penerbitan : As@-Prima Pustaka
No. Panggil : 297.648 ALL r
CB-D.09 2013-13202
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 3 Item
   
Sampul
Tarikh khulafa ! : sejarah para penguasa Islam / Imam As-Suyuthi ; penerjemah, Samson Rahman ; editor, Imam Sulaiman
Judul Seri :
Judul Asli : Tarich culafa'
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : As-Suyuthi, Imam
Iman Sulaiman
Samson Rahman
Penerbitan : Pustaka Al-Kautsar
No. Panggil : 297.912 ASS t
297.912 ASS t
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
   
Sampul
Kecerdasan fuqaha & kecerdikan khulafa / Syaikh Muhammad khubairi ; penerjemah, H. Nabhani Idris ; editor, H. Abduh Zulfidar Akaha
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Khubairi, Muhammad, Syaikh
Nabhani Idris, Haji
Abduh Zulfidar Akaha, Haji
Penerbitan : Pustaka Al-Kautsar
No. Panggil : 297.984 KHU k
CB-D.9 2011-7188/8155-2012
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
Menampilkan 1 - 3 dari 28 hasil
1 2 3


Jumlah Data : 28
lebih Spesifik :

Jenis Bahan

 • Monograf 24
 • Rekaman Video 2
 • Sumber Elektronik 2

Bahasa

 • Indonesia 25
 • ind 2

Pengarang

 • As-Suyuthi, Imam 4
 • Iman Sulaiman 3
 • Samson Rahman 3
 • Abdullah 2
 • Misbah 2
 • Nabhani Idris 2
 • Sirojuddin Aly 2
 • Yasir Abdul Muthalib, M 2
 • Abasri 1
 • Abduh Zulfidar Akaha 1

Penerbit

 • Pustaka Al-Kautsar 5
 • Deepublish 3
 • Qaf Media Kreativa 2
 • Rajawali Pers 2
 • Amzah 1
 • As@-Prima Pustaka 1
 • Dian Rakyat, 1
 • Hikmah 1
 • Kencana 1
 • Khalifa 1

Lokasi Terbitan

 • Jakarta 16
 • Yogyakarta 5
 • Depok 2
 • Jakarta : 2
 • Bogor 1
 • Copyrigt ©2017 by Deepublish Publisher All Right Reserved 1
 • Jakarta Selatan 1
 • s.l 1
 • © 2017 1
 • © 2018 1

Tahun Terbit

 • 2018 5
 • 2017 4
 • 2001 3
 • 2016 3
 • 2009 2
 • 2010 2
 • 1997 1
 • 2005 1
 • 2011 1
 • 2013 1

Subjek

 • Islam 10
 • Khalifah Islam 2
 • Khulafaur Rasyidin 2
 • Alim ulama - Biografi 1
 • Ar-Rasyid, Harun 1
 • Biografi Islam 1
 • Dakwah Islam 1
 • Demokrasi Islam 1
 • Fakih 1
 • Fatwa ulama 1