Pilih semua      
Menampilkan 1 - 1 dari 5 hasil (0,0110156 detik)
   
Sampul
Wawacan : sebuah genre sastra Sunda / Ruhaliah
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf (teks) (volume)
Kreator : Ruhaliah (pengarang)
Penerbitan : PT Dunia Pustaka Jaya
No. Panggil : 899.223 208 RUH w
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 11 dari 11 Item
   
Sampul
Mitos padi : dalam cerita rakyat nusantara / oleh Amir Suyatna, O. Solehudin, Ruhaliah
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Amir Suyatna
Ruhaliah
Solehudin, O
Penerbitan : Fakultas Pendidikan bahasa dan Seni, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
No. Panggil : 291.13 AMI m
291.13 AMI m
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Filologi ti bihari ka kiwari / Ruhaliah ; penyunting, Iskandarwassid
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf (teks) (volume)
Kreator : Ruhaliah, 1964- (pengarang)
Iskandarwassid (penyunting)
Penerbitan : UPI PRESS ;
No. Panggil : 411.7 RUH f
CB-D.10 2020-014118
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 0 dari 0 Item
   
Sampul
Sanghyang tatwa Ajnyana : teks dan terjemahan / oleh Tien Wartini ...[et.al.]
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Tien Wartini
Ruhaliah
Mamat Ruhimat
Aditia Gunawan
Penerbitan : Perpustakaan Nasional RI,
No. Panggil : 091 SAN
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 4 dari 4 Item
   
Sampul
Salikur carpon patrem / pengarang, Aam Amilia, Ami Raksanagara, Anita Rohani, Cicih Kurniasih, Ed Jenura, Etti R.S., Firda Aulia, Imas Rohilah, Imas Rohilah, Naneng Daningsih, Nina Rahayu Nadea, Nita Widiati Efsa, Nunung Saadah, Pipiet Senja, Risnawati, Ruhaliah, Tetti Hodijah, Tety S. Nataprawira, Tiktik Rusyani, Wasta Ai, Yooke Tjuparmah, Sk. ; editor, Chye Retty Isnendes.
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf (teks) (volume)
Kreator : Aam Amilia (pengarang) - (Kalangkang mangsa lawas)
Ami Raksanagara, 1939- (pengarang) - (Budak miang saurang-saurang)
Anita Rohani, 1986- (pengarang) - (Kapidangdung)
Cicih Kurniasih 1953- (pengarang) - (Samping rereng bodas)
ED Jenura 1975- (pengarang) - (Langit hangit)
Etti RS 1958- (pengarang) - (Wilujeng angkat)
Firda Aulia, 1977- (pengarang) - (Halimun)
Imas Rohilah, 1971- (pengarang St Tetengger)
Naneng Daningsih, 1943- (pengarang) - (Yuanita)
Nina Rahayu Nadea (pengarang) - (Katumbiri di leuwi awi)
Nita Widiati Efsa, 1964- (pengarang) - (Acret beureum panineungan)
Nunung Saadah, 1987- (pengarang) - (Nyai sanguna ge tutung)
Pipiet Senja (pengarang) - (212)
Risnawati, 1971- (pengarang) - (Pesta)
Ruhaliah, 1964- (pengarang) - (Pasrah)
Tetti Hodijah, 1960- (pengarang) - (Nu Gugupay dina Lawang)
Tety S. Nataprawira, 1952- (pengarang) - (Indung)
Tiktik Rusyani, 1965- (pengarang) - (Warisan)
Wasta Ai 1986- (pengarang) - (Rabiah al'adawiah)
Yooke Tjuparmah, 1950- (pengarang) - (Tilu ali meneng)
Chye Retty Isnendes, 1972- (editor) - (Tasbeh)
Penerbitan : Dunia Pustaka Jaya
No. Panggil : 899.223 2 AAM s
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 4 dari 4 Item
Menampilkan 1 - 1 dari 5 hasil
1


Jumlah Data : 5
lebih Spesifik :

Jenis Bahan

 • Monograf 5

Bahasa

 • Indonesia 3
 • Sunda 1
 • ind 1

Pengarang

 • Ruhaliah 5
 • Aam Amilia 1
 • Aditia Gunawan 1
 • Ami Raksanagara 1
 • Amir Suyatna 1
 • Anita Rohani 1
 • Chye Retty Isnendes 1
 • Cicih Kurniasih 1
 • ED Jenura 1
 • Etti RS 1

Penerbit

 • Dunia Pustaka Jaya 1
 • Fakultas Pendidikan bahasa dan Seni, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 1
 • PT Dunia Pustaka Jaya 1
 • Perpustakaan Nasional RI, 1
 • UPI PRESS ; 1

Lokasi Terbitan

 • Bandung 4
 • Jakarta : 1

Tahun Terbit

 • 1995 1
 • 2011 1
 • 2017 1
 • 2018 1
 • 2020 1

Subjek

 • Kesusastraan Sunda 2
 • Cerita pendek Sunda 1
 • Filologi 1
 • Kesusasteraan Sunda 1
 • Manuskrip 1
 • Mitos padi 1