Pilih semua      
Menampilkan 1 - 561 dari 5.602 hasil (0,2791163 detik)
   
Sampul
Pengantar budaya dan masyarakat Malaysia / oleh Abd. Rahman Al-Ahmadi
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Rahman Al-Ahmadi, Abd.
Penerbitan :
No. Panggil : 915.95 RAH p
915.95 RAH p
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Pengantar budaya dan masyarakat Malaysia /oleh Abd. Rahman Al-Ahmadi
Judul Seri : Seri kebudayaan kebangsaan
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Al-Ahmadi, Abdul Rahman, 1931-
Penerbitan : Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
No. Panggil : 915.95 Ala p
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 0 dari 0 Item
   
Sampul
Tamadun Melayu / penyelenggara, Tan Sri Ismail Hussein, A. Aziz Deraman, Abd. Rahman Al-Ahmadi
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Tan Sri Ismail Hussein, 1932-
Aziz Deraman, A. , 1948-
Abd. Rahman Al-Ahmadi, 1931-
Penerbitan : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia
No. Panggil : 959.5 TAN t
959.5 TAN t
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
   
Sampul
Fikih Islam lengkap / H. Abdul Fatah Idris, H. Abu Ahmadi
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Abdul Fatah Idris, Haji
Abu Ahmadi, Haji
Penerbitan : Rineka Cipta
No. Panggil : 297.4 ABD f
297.4 ABD f
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 4 dari 4 Item
   
Sampul
Di medan dakwah bersama dua imam : Ibnu Taimiyah dan Hasan Al-Banna / penulis, Abdul Halim Hamid; penerjemah, Wahid Ahmadi; editor, Fajri Muhammad, Saptorini
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Abdul Halim Hamid
Wahid Ahmadi
Fajri Muhammad
Saptorini
Penerbitan : Intermedia,
No. Panggil : 297.74 ABD d
CB-D.12 2001-3264/5364-2014
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 4 Item
   
Sampul
Fiqih Islam lengkap / H. Abdul Fatah Idris, H. Abu Ahmadi
Judul Seri :
Judul Asli : Kifayatul akhyar
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Idris, Abdul Fatah, Haji
Abu Ahmadi, Haji
Penerbitan : Rineka Cipta,
No. Panggil : 297.4 ABD f
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 4 dari 5 Item
   
Sampul
Pendidikan agama Islam / penyusun, H. Abu Ahmadi, Jumari Ismanto, HMA Abd.Rohman
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Abu Ahmadi, Haji
Jumari Ismanto
Abd Rohman, HMA.
Penerbitan : Toha Putra
No. Panggil : 297.07 ABU p
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Pelajaran Al-Qur'an untuk sekolah dasar / penyususun, Ghufron Maftukhin , Abd. Rahman
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Rahman, Abd.
Penerbitan : Baziz Al-Zahra
No. Panggil : 297.1 PEL
CB-D.10 04-3925 (1) - (4)
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 13 dari 13 Item
   
Sampul
10 Orang terkaya Indonesia 2007 / Abd. Rahman Mawazi... [ et al. ]
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Rahman Mawazi, Abd
Rahman Mawazi, Abd
Penerbitan : Pustaka Timur
No. Panggil : 338.04 SEP
338.04 SEP
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
   
Sampul
Kaidah-kaidah penafsiran al-Qur'an : disusun berdasarkan Al-Qawaid al-hisan li tafsir al-Qur'an karya Al-Sa'di / Abd. Rahman Dahlan
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Dahlan, Abd. Rahman, 1958-
Penerbitan : Mizan
No. Panggil : 297.122 Dah k
297.122 Dah k
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
Menampilkan 1 - 561 dari 5.602 hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


Jumlah Data : 5.602
lebih Spesifik :

Jenis Bahan

 • Monograf 5.148
 • Rekaman Suara 246
 • Bahan Campuran 59
 • Rekaman Video 49
 • Sumber Elektronik 41
 • Bentuk Mikro 31
 • Braille 20
 • Terbitan Berkala 5
 • Bahan Kartografis 2
 • Manuskrip 1

Bahasa

 • Indonesia 4.015
 • ind 990
 • Inggris 134
 • Arab 43
 • Melayu 26
 • eng 17
 • Ind 10
 • Belanda 8
 • Jawa 6
 • Jerman 6

Pengarang

 • Kholiq, Abd 135
 • Abdul Kadir 119
 • Abdullah Gymnastiar 98
 • Universitas Indonesia 54
 • Perpustakaan Nasional 51
 • Abdul Wahid 44
 • Abdurrahman 44
 • Indonesia 41
 • Abdul Chaer 40
 • Yayasan Idayu 39

Penerbit

 • Istana Media 97
 • Deepublish 88
 • Alauddin University Press 63
 • Yayasan Idayu 61
 • Diva Press 45
 • Relasi Inti Media 43
 • Elex Media Komputindo 38
 • Gema Nada Pertiwi 36
 • Yayasan Mitra Netra 34
 • Rajawali Pers 33

Lokasi Terbitan

 • Jakarta 1.324
 • Yogyakarta 861
 • Bandung 355
 • Jakarta : 309
 • Makassar 154
 • Malang 143
 • Yogyakarta : 141
 • Bandung : 108
 • Surabaya 95
 • Depok 93

Tahun Terbit

 • 2018 473
 • 2017 465
 • 2019 441
 • 2020 326
 • 2016 276
 • 2005 176
 • 2014 171
 • 2021 169
 • 2006 167
 • 2015 156

Subjek

 • Islam 155
 • Indonesia 106
 • Akhlak 98
 • Pendidikan Islam 96
 • Disertasi akademik 93
 • Kehidupan beragama (Islam) 93
 • Fiksi Indonesia 91
 • Fikih 80
 • Al-Qur'an 77
 • Dakwah Islam 69