Pilih semua      
Menampilkan 1 - 4 dari 35 hasil (0,0296325 detik)
   
Sampul
Hoerijah Adam, barabah yang terbang tak kembali [bentuk mikro] / Muhammad Ibrahim Ilyas
Jenis Bahan : Bentuk Mikro
Kreator : Muhammad Ibrahim Ilyas, 1963-
Penerbitan : Library of Congress Photo Duplication Service
The LC Office
No. Panggil : 701/PN/F/1995
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Al-Khailu wal furusiyyah fil Islam : wa bihi fashlu 'an khaili fil Mamlakatil Arabiyyati As-Su'udiyyah / Muhammad Ibrahim Nashir
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Nashr, Muhammad Ibrahim
Penerbitan : Darul Kitab
No. Panggil : 892.7 NAS a
892.7 NAS a
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
   
Sampul
Bunga-bunga ditaman hati Rasullah SAW / Muhammad Ibrahim Sulaiman ; penerjemah, As'ad Yasin
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Sulaiman, Muhammad Ibrahim
Yasin, As'ad
Penerbitan : Pustaka Mantiq
No. Panggil : 297.215 SUL b
93-449/2740-93
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 0 dari 0 Item
   
Sampul
Cinta dalam perspektif Islam : revolusi melawan paham matrialisme / Muhammad Ibrahim Mabrouk ; penerjemah, Team Azzam
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Mabrouk, Muhammad Ibrahim
Team Azzam
Penerbitan : Pstaka Azzam
No. Panggil : 297.5 MAB c
CB-D.9 02-1401
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
   
Sampul
Tari imaji / Free Hearty ; editor, Muhammad Ibrahim Ilyas
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Free Hearty
Muhammad Ibrahim Ilyas
Penerbitan : Lembaga Women for Harmony Institute
No. Panggil : 899.221 1 FRE t
CB-D.03 2015-013860
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 4 Item
   
Sampul
Kisah pelayaran Muhammad Ibrahim Munsyi / dengan pengenalan dan anotasi oleh Mohd. Fadzil Othman
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Muhammad Ibrahim Munsyi, 1840-
Fadzil Otham, Mohd.
Penerbitan : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia
No. Panggil : 92 (Muhammad) MUH k
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
1000 tanya jawab tentang Islam / Muhammad Ibrahim Al-Mishri ; penerjemah Chairul Halim
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Al-Mishri, Muhammad Ibrahim, 1943-
Chairul Halim
Penerbitan : Gema Insani
No. Panggil : 297.496
297.496
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 0 dari 0 Item
   
Sampul
1000 tanya jawab tentang Islam / Muhammad Ibrahim Al-Mishri ; penerjemah Chairul Halim
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Al-Mishri, Muhammad Ibrahim, 1943-
Chairul Halim
Penerbitan : Gema Insani
No. Panggil : 297.076 ALM s
297.076 ALM s
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 4 dari 4 Item
   
Sampul
Menjadi prajurit muslim / Muhammad Ibrahim Nashr ; penerjemah, Abu Fahmi ; penyunting, Wiwik Sugiarji
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Nashr, Muhammad Ibrahim
Abu Fahmi
Wiwik Sugiarji
Penerbitan : Gema Insani
No. Panggil : 297.46 NAS m
90-693/1156/92
Lebih banyak ▼
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 3 dari 3 Item
Menampilkan 1 - 4 dari 35 hasil
1 2 3 4


Jumlah Data : 35
lebih Spesifik :

Jenis Bahan

 • Monograf 34
 • Bentuk Mikro 1

Bahasa

 • Indonesia 31
 • Arab 1
 • Melayu 1

Pengarang

 • Muhammad Ibrahim 7
 • Saleh Syamsuri, Muh 4
 • Abu Fahmi 3
 • Muhammad Ibrahim Ilyas 3
 • Nashr, Muhammad Ibrahim 3
 • Surty, Muhammad Ibrahim H.I 3
 • Abdul-Rahman Ahmed 2
 • Al-Mishri, Muhammad Ibrahim 2
 • An Nashr, Muhammad Ibrahim 2
 • Chairul Halim 2

Penerbit

 • Gema Insani 5
 • Gunadarma Ilmu 4
 • Gema Insani Press 3
 • Pustaka Panjimas 3
 • Akademika Pressindo 1
 • Arifha 1
 • Cahaya 1
 • Darul Kitab 1
 • Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1
 • Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia 1

Lokasi Terbitan

 • Jakarta 15
 • Depok 4
 • Gowa 2
 • Padang 2
 • Banda Aceh 1
 • Bandung 1
 • Bogor 1
 • Cirebon 1
 • Kuala Lumpur 1
 • Riyad 1

Tahun Terbit

 • 1990 5
 • 1993 4
 • 2006 4
 • 1987 3
 • 2016 3
 • 2017 3
 • 2007 2
 • 2015 2
 • 2019 2
 • 1980 1

Subjek

 • Islam 4
 • Bahasa Arab 3
 • Alquran 2
 • Cut Nyak Meutia 2
 • Jihad 2
 • Puisi Indonesia 2
 • Adam, Hurijah 1
 • Aqaid dan Ilmu Kalam 1
 • Asmaul husna 1
 • Azimat 1