Pilih semua      
Menampilkan 1 - 222 dari 2.212 hasil (0,0350003 detik)
   
Sampul
Hikayat Cekel Wanengpati.
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi : AWAL TEKS: Alkisah maka tersebutlah perkataan yang di Gagelang itu. Maka ada seorang anak menteri bernama Banyak Sentika anak Ari Jambalika. Maka ia bermuka dengan dayang-dayang Ken Sela Brangta Ken Weda Yaman namanya. AKHIR TEKS: Adalah citranya dahulu kala dan pada tatkala zaman barah dan sekarang ini tiadalah lagi diamalkan oleh segala pendeta karena tidak lagi fuwafakat dengan peran di dalamnya itu. Maka tamatlah cerita ini pada hari Khomis dan pada bulan Rabiulawal kepada pukul pagi-pagi hari. Wallohu 'Alam Bis Showab. Wallohul murojji'.
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator : Perpustakaan Nasional
Penerbitan :
No. Panggil : W 136 B
Konten Digital : pdf,zip
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Pelayaran Ke Mekah
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi : AWAL TEKS: Inilah permulaan fasal hamba Raden Demang nagara Asama punya binih dan sekalian jama'ah laki-laki perempuan orang dari negeri Sumedang 24 yang sama-sama handaku pergi ziarah ke negeri makkah dan ke negeri madinah .. maka yang tersebut itu telah sedia semuanya bekal orang Pasmah dan lainnya seperti makanan yang kuat sampai ke negeri makkah, seperti nasi pulut kuring dan seperti manisan-manisan dan seperti obat-obat dan seperti ikan dan lainnya.AKHIR TEKS: Adapun jumlahnya berjalan di darat dan di laut itu 6 bulan 26 hari. Adapun jumlahnya berenti di negeri-negeri dan di negeri makkah Madinah itu 22 bulan 10 hari. Adapun jumlah semuanya berjalan sama berenti-berenti itu 29 bulan 6 hari.
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator : Perpustakaan Nasional
Penerbitan : Perpustakaan Nasional RI
No. Panggil : ML 158
Konten Digital : zip
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Risalah Hukum Kanun
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi : AWAL TEKS: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fir Risalatul hakimul qonun. Fi buldani hunaka sailani fil maniki murri wal waziri. AKHIR TEKS: Demikianlah disalin undang-undang ini oleh Encik Umar juru tulis serta disembahkan pula kepada asistennya residennya pada hari bulan Agustus tahun 1846 atau pada hari bulan Sya'ban tarikh 1262.
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator : Perpustakaan Nasional
Penerbitan : Perpustakaan Nasional RI
No. Panggil : ML 154
Konten Digital : zip
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Siyar as-salikin ila ibadah
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi : AWAL TEKS: Dan tempat kemudian dan bernikah sekedar yang menolongi dengan dia berbuat ibadah Alloh taala. Maka mengambil akan hartanya sekedar yang mencukupi akan belanja yang menolongi akan berbuat ibadah itu. AKHIR TEKS: Dan tiada aku mempunyai dia dan tiada aku mempunyai apanya melainkan dengan Aloh Tala yang Maha Tinggi dan yang Maha Besar dan rahmat Alloh dan selamanya atas penghulu kita Bani Muhammad Sollallohu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya sekalian amin wal hamdulillahi robbil alamin amin. Wasollallohu ala Sayyidin Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain amin. Tammat alkitab yaumul Khomisalmubarok. Nafa'na allohu bihi amin. Tamat.
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator :
Penerbitan :
No. Panggil : W 4f
Konten Digital : pdf,rar
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Syair Ampat Puluh Dua Malam
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi : AWAL TEKS: Inilah Ampat Puluh Dua Malam. Bismillah ini mula pertama, kalam dan dawat bersama-sama.Syair dikarang di kertas Cina, dikarang oleh yang bijaksana. Inilah syair kakarangan, bukannya tahu kitab dan Quran. AKHIR TEKS: Anak cawan lalu dihitung, penat membilang tangan dan bibir. Belani duduk kuyang dan pulung, asinya habis ujung abiri. Anak cawan dihitung sampat, lalu dibawa ke Melayu. Kuyang mahawur disapat, sad limbah belaku tihu.
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator : Perpustakaan Nasional
Penerbitan : Perpustakaan Nasional RI
No. Panggil : ML 93
Konten Digital : zip
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Perang Dipanagara (Schetsen Over den oorlog Van Java 1825). (Sketsa Perang Jawa)
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi : AWAL TEKS: Sri nata pupuhing gita, pasang ta bawong anulis, kaya wungu amestra, tingkah nge kaya do bangkiha, smune liwat alim. AKHIR TEKS: Asrasra gumuruh, ananging nul hanangehan, aslur-slur ranteki, angu... i skar poh nging taru ika.
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator : Perpustakaan Nasional
Penerbitan : Perpustakaan Nasional RI
No. Panggil : ML 97
Konten Digital : zip
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Sejarah Tambusai
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi : AWAL TEKS: Inilah suatu keterangan terumba yang turun temurun dari pada pekara rawa yang dibawa Sultan Mahjudin putra Sultan Pagaruyung anak cucu Sultan Sekadara Zulkarnain yang turun temurun menjadi raja di dalam Pulau Perca ini. Itulah pegangan raja Tambusai dengan nyatanya. AKHIR TEKS: Kemudian dari pada itu mengakat duli yang dipertuan Jamalul Alam ada ia meninggalkan putranya seorang laki-laki duli yang dipertuan besar Abdul Wahid nama Batang Tua empat orang yaitu Tua Bendahara dan Tua Orang kaya Maharaja dan Tua Paduka Sri Maharaja dan Tua paduka Majalela itulah ada sekarang inilah adanya.
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator : Perpustakaan Nasional
Penerbitan : Perpustakaan Nasional RI
No. Panggil : ML 100 B
Konten Digital : zip
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Kitab Bintang
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi : AWAL TEKS: Inilah mengenal jumlah sapir peringatan supaya tahu kita jumlah-jumlahnya sanah 1229 tahun negeri Singapura diambil orang peranja. AKHIR TEKS: Maka tutupkan di atasnya, maka bubuhlah api sekira-kira sehari tahi itu, maka angkatlah daripada api itu, maka perbuatlah sampai tiga kali membubuh sabun dan air limau, maka perbuat seperti tersebut dahulu itu sampai tiga kali membakar baharulah baik masuknya, dan jika kita hendak mamasukkan itu ke dalam makanannya itu, maka tembanglah sekira-kira makanannya sepuluh bahagi, maka obat itu sebahagi adanya, wassalam.
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator : Perpustakaan Nasional
Penerbitan :
No. Panggil : ML 101
Konten Digital : pdf,zip
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Hikayat Sultan Taburat
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi : AWAL TEKS: Adapun ketahui oleh sekalian saudara-saudara yang tua dan mudah perempuan dan laki-laki yang kaya dan miskin bodoh dan alim bahwasanya hikayat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat yang keempat yang sudah lalu sebutannya dalam itu hikayat adalah dikarangkan orang daripada segala hal ihwal kelakuan pengajaran. AKHIR TEKS: Anaknya sebodoh itu dicari mementingkan capai sehari-hari begitulah ceritanya, orang pegunungan mencari anaknya bergolong-golongan mencari anaknya yang kehilangan ....
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator : Perpustakaan Nasional
Penerbitan :
No. Panggil : ML 183 D
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Hikayat Sultan Taburat
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi : AWAL TEKS: Alkisah maka terbitlah segala cerita yang datang geraknya yang daripada sedikit yaitu awal mulanya daripada sira dan daripada sira hingga pada lubbi dan daripada sagaf dan sagaf daripada pu'ad dan pu'ad daripada kalbi dan hati daripada sudur dan sudur daripada penglihatan dan daripada penglihatan dari perkataan dan pendengaran dan pendengaran daripada kelakuan dan berlaku dan yang dilakukan setelah itu. AKHIR TEKS: Siapa yang tiada beri aku harap masanya mendapat sakit mati karena aku menulisnya siang dan malam supaya mendapat upah daripada saya yang hina. Muhammad Bakri bin safi'an bin Usman bin fadlillah.
Jenis Bahan : Manuskrip
Kreator : Perpustakaan Nasional
Penerbitan : Perpustakaan Nasional RI
No. Panggil : ML 183 E
Konten Digital : rar
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
Menampilkan 1 - 222 dari 2.212 hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


Jumlah Data : 2.212
lebih Spesifik :

Jenis Bahan

 • Monograf 1.001
 • Manuskrip 860
 • Bentuk Mikro 175
 • Rekaman Suara 72
 • Sumber Elektronik 41
 • Bahan Kartografis 29
 • Rekaman Video 16
 • Bahan Campuran 12
 • Terbitan Berkala 6

Bahasa

 • Melayu 1.048
 • Indonesia 663
 • ind 65
 • Inggris 58
 • Belanda 44
 • may 25
 • Jawa 10
 • Arab 8
 • Jerman 5
 • Perancis 3

Pengarang

 • Perpustakaan Nasional 663
 • Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 41
 • Indonesia 34
 • Jakarta 27
 • Tenas Effendy 15
 • Mahyudin Al Mudra 11
 • Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah 9
 • Universitas Sumatera Utara 9
 • Balai Pustaka 8
 • Hamidy, UU 8

Penerbit

 • Perpustakaan Nasional RI 323
 • Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 29
 • University Library Cambridge England 29
 • Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 27
 • Balai Pustaka 23
 • Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Dinas Pertanahan dan Pemetaan 19
 • Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu 18
 • Gema Nada Pertiwi 15
 • Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia 14
 • Unri Press 14

Lokasi Terbitan

 • Jakarta 627
 • Kuala Lumpur 86
 • Pekanbaru 79
 • Yogyakarta 56
 • Medan 54
 • Jakarta : 39
 • Cambridge 29
 • Singapore 26
 • Leiden 23
 • Singapura 21

Tahun Terbit

 • 2014 216
 • 1986 51
 • 2003 45
 • 1993 43
 • 2013 42
 • 1990 39
 • 2016 34
 • 1995 33
 • 2008 33
 • 1997 30

Subjek

 • Manuskrip Melayu 888
 • Kesusastraan Melayu 231
 • Bahasa Melayu 167
 • Hikayat (Sastra Melayu) 83
 • Surat kabar 70
 • Orang Melayu 64
 • Kebudayaan Melayu 56
 • Kesusasteraan Melayu 50
 • Slompret Melayu (Surat kabar) 39
 • Puisi Melayu 32