Pilih semua      
Menampilkan 1 - 458 dari 4.572 hasil (0,0240405 detik)
   
Sampul
Asas-asas hukum Islam : sejarah timbul dan berkembangnya kedudukan/ Mohd. Idris Ramulyo
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Mohd. Idris Ramulyo
Penerbitan :
No. Panggil : 297.4 MOH a
CB-D.9 04-2284
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
   
Sampul
Beberapa masalah pelaksanaan hukum kewarisan perdata barat (Burgerlijk wetboek) / Mohd. Idris Ramulyo
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Mohamad Idris Ramulyo, 1938-
Penerbitan : Sinar Grafika
No. Panggil : 346.05 MOH b
CB-D.9 96-5064
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 4 dari 4 Item
   
Sampul
HUkum perkawinan Islam : suatu analisis dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam / Mohd. Idris Ramulyo
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Mohd. Idris Ramulyo, 1938-
Penerbitan : Bumi Aksara
No. Panggil : 297.431 MOH h
297.431 MOH h
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
   
Sampul
Hukum perkawinan Islam : suatu pengantar analisis dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam / Mohd. Idris Ramulyo
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Idris Ramulyo, Moh
Penerbitan : Bumi Aksara,
No. Panggil : CB-D.9 99-2133
297.431 IDR h
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 3 dari 3 Item
   
Sampul
Hukum kewarisan Islam dan praktek di pengadilan agama pengadilan negeri : studi kasus pelaksanaan / Moh. Idris Ramulyo
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Idris Ramulyo, M , 1938-
Penerbitan : Ind-Hill
No. Panggil : 297.432 IDR h
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
   
Sampul
Asas-asas hukum Islam : sejarah timbul dan berkembangnya kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia / Mohd. Idris Ramulyo
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Idris Ramulyo, Moh. , 1938-
Penerbitan : Sinar Grafika
No. Panggil : 297.4 IDR a
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan falsafah Pancasila terhadap tantangan-tantangan baik dari dalam egeri maupun dari dunia internasional / Moh. Idris A. Kesuma
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Moh. Idris A. Kesuma
Penerbitan : Universitas Gadjah Mada,
No. Panggil : 320.5P KES p
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 0 dari 1 Item
   
Sampul
Metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif / penulis, Moh. Kasiram ; editor, Moh. Idris
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Kasiram, Moh., Haji, 1937-
Idris, Moh.
Penerbitan : UIN-Maliki Press . ;
No. Panggil : CB-D.13 2010-5605/7314-2011
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
   
Sampul
Metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif / Moh. Kasiram ; editor, Moh. Idris
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Kasiram, Moh., Haji, 1937-
Idris, Moh.
Penerbitan : UIN-Malang Press,
No. Panggil : CB-D.13 2008-001558
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
   
Sampul
Buku Pintar Bahasa Indonesia / Siti Annijat Maimunah ; editor, Moh. Idris, Saiful Anam
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Siti Annijat Maimunah
Saiful Anam
Idris, Moh.
Penerbitan : Prestasi Pustaka,
No. Panggil : 499.221 SIT b
CB-D.09 2007-005036
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 3 dari 3 Item
Menampilkan 1 - 458 dari 4.572 hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


Jumlah Data : 4.572
lebih Spesifik :

Jenis Bahan

 • Monograf 3.470
 • Bahan Campuran 932
 • Rekaman Suara 72
 • Sumber Elektronik 38
 • Bentuk Mikro 31
 • Rekaman Video 15
 • Braille 6
 • Bahan Kartografis 3
 • Manuskrip 3
 • Terbitan Berkala 2

Bahasa

 • Indonesia 2.781
 • ind 441
 • Inggris 81
 • Sunda 36
 • #JK 31
 • Melayu 18
 • sun 15
 • Belanda 12
 • Jawa 11
 • Arab 9

Pengarang

 • Perpustakaan Nasional 725
 • Yayasan Idayu 655
 • Ipphos 97
 • Indonesia 66
 • Nasrudin, Moh 60
 • Universitas Indonesia 51
 • Mohammad Hatta 43
 • Ambri, Moh 36
 • Suardi, Moh 27
 • Sidik Nugraha, Moh 24

Penerbit

 • Yayasan Idayu 428
 • Ipphos 69
 • Deepublish 67
 • PT. Nasya Expanding Management 35
 • Elex Media Komputindo 32
 • IPPHOS 29
 • Ar-Ruzz Media 27
 • Nasya Expanding Management (Penerbit NEM) 26
 • Duta Media Publishing 25
 • Nasya Expanding Management 25

Lokasi Terbitan

 • Jakarta 1.277
 • Yogyakarta 415
 • Bandung 218
 • Jakarta : 159
 • Malang 158
 • Surabaya 112
 • Pekalongan 91
 • Djakarta 58
 • Semarang 57
 • Bandung : 55

Tahun Terbit

 • 2019 305
 • 2018 291
 • 2017 264
 • 2020 234
 • 2016 169
 • 2013 93
 • 2015 91
 • 2010 85
 • 2021 85
 • 2009 80

Subjek

 • Indonesia 489
 • Mohammad Hatta 234
 • Islam 88
 • Disertasi akademik 78
 • Puisi Indonesia 66
 • Pendidikan Islam 63
 • Fiksi Indonesia 53
 • Pendidikan 53
 • Said Reksohadiprodjo, Moh 50
 • Soekarno 49