Pilih semua      
Menampilkan 1 - 5.874 dari 58.740 hasil (0,0669417 detik)
   
Sampul
Air mata cinta pembersih dosa / Ibn Al-Jawzi ; penerjemah, Fauzi Faisal Bahreisy ; penyunting, Hilman Subagyo
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Al-Jawzi, Ibn
Hilman Subagyo
Fauzi Faisal Bahreisy
Penerbitan : Serambi
No. Panggil : 297.355 2 ALJ a
297.355 2 ALJ a
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Air mata cinta pembersih dosa : memantik hasrat bertobat lewat kisah dan petuah / Ibn Al-Jawzi ; penerjemah, Fauzi Faisal Bahreisy ; penyunting, Hilman Subagyo
Judul Seri : Pustaka Islam klasik
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Ibn Al-Jawzi (w. 59H)
Fauzi Faisal Bahreisy
Hilman Subagyo
Penerbitan : Serambi,
No. Panggil : 297.31 IBN a
CB-D.09 2007-004067
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 3 dari 3 Item
   
Sampul
Rahasia al-Fatihah : tuntas memahami makna surah pembuka berdasarkan kitab-kitab klasik terpercaya / penulis , Al-Thabari, al-Sama'ani, al-Baghawi, al-Zamakhsari, Ibn 'Athiyyah, Ibn al-Jawzi, al-Razi, al-Qurthubi, Ibn Al-Qayyim, Ibn Katsir, Al-Suyuthi, Al-Alusi, Al-Syawkani, Al-Sa'di, Al-Syanqithi, dan lainnya ; penerjemah , Muhammad Said Al Hasanain ; penyunting , Ibnu Muhammad Salim ; Penerjemah, Muhammad Said Al-Hasaini
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf (teks) (volume)
Kreator : Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, 922 (pengarang)
Al-Sama'ani, Abu al-Muzhaffar Manshur ibn Muhammad, 1096 (pengarang)
Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Wayan, 1122 (pengarang)
Al-Zamakhsari, Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Umar, 1143 (pengarang)
Ibn 'Athiyyah, Abu Muhammad 'Abd al-Haqq ibn Ghalib, 1151 (pengarang)
Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj Jamal al-Din 'Abd al-Rahman 1200 (pengarang)
Al-Razi, Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husayn 1209 (pengarang)
Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad, 1272 (pengarang)
Abu Hayan, Muhammad ibn Yusuf, 1344 (pengarang)
Ibn al-Qayyim, Syams al-Din Muhammad ibn Abu Bakr, 1350 (pengarang)
Ibn Katsir, "imad al-Din Abu Fida' Isma'il, 1327 (pengarang)
Al-Baydhawi, Nashir al-Din Abu Sa'id 'Abdullah Abu 'Umar ibn Muhammad, 1389 (pengarang)
Ibn 'Adil, Abu Hafsh 'Umar ibn 'Ali, 1475 (pengarang)
Al-Baqa'i, Burhan al-din Abu al-Hasan Ibrahim ibn Umar, 1480 (pengarang)
Al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abu Bakr, 1583 (pengarang)
Al-Khazin, 'Ala al-Din 'Ali ibn Muhammad, 1325 (pengarang)
Al-Alusi, Abu al-Fadhl Syihab al-Din Mahmud, 1853 (pengarang)
Al-Syawkani, Muhammad 'Ali ibn Muhammad, 1834 (pengarang)
RIdha, Muhammad Rasyid, 1865 (pengarang)
Al-Sa'di (pengarang)
Al-Syanqithi, Muhammad al-Amin, 1973 (pengarang)
Salim, 'Athiyyah Muhammad (pengarang)
Muhammad Said Al Hasanain (penerjemah)
Penerbitan : Qalam
No. Panggil : 297.13 ALT r
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 4 dari 4 Item
   
Sampul
Shifat jazirah al-Arab, li-Abi Muhammad Al-Hasan bin Ahmad bin Ya'qub al-Hamadani / Muhammad bin Abdullah bin Balihad
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Balihad, Muhammad Ibn Abdullah Ibn
Husain, Muhammad ibn Said Ali
Penerbitan : Al Farajdag Tijariyah
No. Panggil : 915.3 BAL s
915.3 BAL s
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Tarikh al-yamamah : Maqaniya ad-diyar wa malaha min akhbari wa atsari / pengarang, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Khamis
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Khamis, Abdullah Ibn Muhammad Ibn
Penerbitan : Al-Farajdaq Tijariyah
No. Panggil : 915.38 KHA t
915.38 KHA t
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 3 dari 3 Item
   
Sampul
Almiratulnabawi / Uthman Ibn Abdoelah Ibn Shil Ibn Yahya Al-Alumni
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Al-Alumni, Uthman Ibn Abdoelah Ibn Shil Ibn Yahya
Penerbitan : s.n
No. Panggil : XXXVI : 358
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Tasauf, mistik /[karya] Tajuddin ibn Al-Fadl Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Athaulah
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Athaulah, Tajuddin ibn Al-Fadl Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn
Penerbitan :
No. Panggil : Ml 315
Ml 315
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Taliisiirul aziizil hamiid : fi syarhi kitabut tauhid / ta'lif, Sulaiman ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdil Wahab
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Sulaiman Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdil Wahab
Penerbitan : Maktabah Al - Islam
No. Panggil : 297.2 SUL t
297.2 SUL ibn t
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
Menampilkan 1 - 5.874 dari 58.740 hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


Jumlah Data : 58.740
lebih Spesifik :

Jenis Bahan

 • Monograf 48.570
 • Rekaman Suara 4.556
 • Manuskrip 1.537
 • Bahan Campuran 861
 • Sumber Elektronik 832
 • Bentuk Mikro 710
 • Rekaman Video 573
 • Bahan Kartografis 521
 • Terbitan Berkala 444
 • Braille 136

Bahasa

 • Indonesia 37.717
 • ind 7.247
 • Inggris 4.016
 • Arab 740
 • Melayu 456
 • Belanda 350
 • Jerman 286
 • eng 201
 • Jawa 196
 • #JK 195

Pengarang

 • Indonesia 2.168
 • Perpustakaan Nasional 678
 • Yayasan Idayu 359
 • Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 318
 • Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat 252
 • World Bank 163
 • Wiwit Wijiastuti 153
 • Universitas Indonesia 149
 • Universitas Airlangga 119
 • Artawijaya 107

Penerbit

 • Pustaka Al-Kautsar 584
 • Perpustakaan Nasional RI 527
 • Gema Nada Pertiwi 478
 • Yayasan Idayu 441
 • Musica Studio's 381
 • Gema Insani 320
 • Erlangga 302
 • Akurama Records 298
 • The LC Office 280
 • Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 271

Lokasi Terbitan

 • Jakarta 18.252
 • Yogyakarta 3.812
 • Jakarta : 3.573
 • Bandung 2.894
 • Bogor 1.248
 • Surabaya 1.027
 • Solo 957
 • Surakarta 846
 • Bandung : 707
 • Semarang 663

Tahun Terbit

 • 2016 3.081
 • 2017 2.870
 • 2018 2.798
 • 2009 1.938
 • 2019 1.927
 • 2020 1.903
 • 2007 1.789
 • 2010 1.787
 • 2006 1.735
 • 2015 1.667

Subjek

 • Al-Qur'an 2.356
 • Musik populer 1.614
 • Islam 1.213
 • Cerita pendek Indonesia 939
 • Indonesia 759
 • Musik dangdut 756
 • Puisi Indonesia 677
 • Tafsir Al-Qur'an 622
 • Fikih 609
 • Fiksi Indonesia 559