Pilih semua      
Menampilkan 1 - 3 dari 25 hasil (0,0081596 detik)
   
Sampul
Ilmu hajat (hewan dan manusia) / R. Djajaatmadja
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Djajaatmadja, R.
Penerbitan : "Ganaco"
No. Panggil : 1083/63
991/63
Lebih banyak ▼
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
   
Sampul
Ilmu hajat (manusia dan hewan) / karangan R. Djajaatmadja
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Djajaatmadja, R.
Penerbitan : Ganaco
No. Panggil : 730/69
730/69
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Ilmu hayat (manusia - hewan) / R. Djajaatmadja
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Djajaatmadja, R.
Penerbitan : Ganaco
No. Panggil : 58-138/2056/60
58-138/2056/60
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Ilmu djiwa : dalam perniagaan untuk SMEP / oleh R. Djajaatmadja ; dibantu oleh Rusli
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf (teks) (volume)
Kreator : Djajaatmadja, R.
Penerbitan : Kementrian P dan K
No. Panggil : 51-204/260/Dep.
51-204/260/Dep.
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Ngoelandara / anggitanipoen Margana Djajaatmadja
Judul Seri : Serie ;
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Margana Djajaatmadja
Penerbitan : Dinas Penerbitan Balai Poestaka,
No. Panggil : B : - 484 no. 1223
B : - 484 no. 1223
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 0 dari 0 Item
   
Sampul
Ngoelandara / anggitanipoen Margana Djajaatmadja
Judul Seri : Serie ;
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Margana Djajaatmadja
Penerbitan : Bale Poestaka,
No. Panggil : B : - 484 no. 1223
B : - 484 no. 1223
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Papatah pikeun mandor roemah-sakit Djeung Doktor desa nja eta anoe diadjarkeun di roemah-sakit " Petronell" di Djogjakarta / M.H. Djajatmadja
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf (teks) (volume)
Kreator : Djajaatmadja, M.H.
Penerbitan : Landsdrukkerij
No. Panggil : XX : - 668
XX : - 668
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Ilmu hajat : (manusia dan hewan) / karangan, R. Djajaatmadja dan Roesli
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Djajaatmadja, Raden
Roesli
Penerbitan : Ganaco
No. Panggil : 56-129/94
2067/58
Lebih banyak ▼
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
   
Sampul
Batjaan angkatan baru / M. R. Dajoh ; Djajaatmadja
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Dajoh, M. R.
Djajaatmadja
Penerbitan : Gunung Agung
No. Panggil : 1586/57
1588/57
Lebih banyak ▼
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 3 dari 3 Item
   
Sampul
Ilmu Mendjual / disusun oleh Soerdjaja dan R. Djajaatmadja
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Soerdjaja
Djajaatmadja, R.
Penerbitan : Atomic
No. Panggil : 53-243.1/1419.I/Dep
53-233.1/1419.I/Dep
Lebih banyak ▼
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
Menampilkan 1 - 3 dari 25 hasil
1 2 3


Jumlah Data : 25
lebih Spesifik :

Jenis Bahan

 • Monograf 24
 • Sumber Elektronik 1

Bahasa

 • Indonesia 20
 • jav 2
 • Sunda 1
 • ind 1

Pengarang

 • Djajaatmadja 5
 • Djajaatmadja, R 5
 • Bambang Iriana Djajaatmadja 4
 • Margana Djajaatmadja 3
 • Dajoh Djajaatmadja, M.R 2
 • Dajoh, M. R 2
 • Dayoh Djajaatmadja, M.R 2
 • Djajaatmadja, R.J 2
 • Roesli 2
 • Soetan Pamoentjak N.S., A 2

Penerbit

 • Gunung Agung 6
 • Ganaco 5
 • Bumi Aksara 2
 • J.B. Wolters 2
 • "Ganaco" 1
 • Atomic 1
 • Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 1
 • Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 1
 • Balai Pustaka 1
 • Bale Poestaka, 1

Lokasi Terbitan

 • Djakarta 8
 • Jakarta 6
 • Bandung 5
 • Batavia 2
 • Batavia-Centrum : 1
 • Djakarta : 1
 • Jakarta : 1
 • Weltevreden 1

Tahun Terbit

 • 1958 4
 • 1954 3
 • 2007 2
 • 1922 1
 • 1931 1
 • 1932 1
 • 1936 1
 • 1951 1
 • 1952 1
 • 1953 1

Subjek

 • Biologi 2
 • Kesusasteraan Indonesia 2
 • Biografi Islam 1
 • Fikih 1
 • Fiksi Jawa 1
 • Hak asasi 1
 • Hak-hak asasi (Hukum Islam) 1
 • Hasan Armin 1
 • Hukum laut - Indonesia 1
 • Kesusastraan Jawa 1