Tag Ind1 Ind2 Isi
LEADER 00204nmm a2200085 a 4500
008 170707s9999 xx 000 0 und d
035 # # $a 0010-0717013086
020 # # $a978-979-21-4494-9
100 # # $a"L. Prasetya, Pr"
245 # 0 $a"L. Prasetya, Pr"
260 # # $bKanisius