Tag Ind1 Ind2 Isi
LEADER 00232nmm a2200097 a 4500
008 170706s9999 xx 000 0 und d
035 # # $a 0010-0717005389
020 # # $a9789792269147
100 # # $aChenny Han
245 # 0 $aAir Brush Make-up
260 # # $bGramedia Pustaka Utama
260 # # $c3/8/2011