Tag Ind1 Ind2 Isi
LEADER 09552cam a2201777 a 4500
001 INLIS000000000742418
005 20190716114936.0
006 a####g#######0##0#
007 ta
008 170703s2017####jki####g#######0##0#ind##
020 # # $a 978-602-7720-51-0 (nomor volume lengkap)
020 # # $a 978-602-7720-52-7 (volume 1)
020 # # $a 978-602-7720-53-4 (volume 2)
020 # # $a 978-602-7720-54-1 (volume 3)
020 # # $a 978-602-7720-55-8 (volume 4)
020 # # $a 978-602-7720-56-5 (volume 5)
020 # # $a 978-602-7720-57-2 (volume 6)
020 # # $a 978-602-7720-58-9 (volume 7)
020 # # $a 978-602-7720-59-6 (volume 8)
020 # # $a 978-602-7720-60-2 (volume 9)
020 # # $a 978-602-7720-61-9 (volume 10)
020 # # $a 978-602-7720-62-6 (volume 11)
020 # # $a 978-602-7720-63-3 (volume 12)
020 # # $a 978-602-7720-64-0 (volume 13)
020 # # $a 978-602-7720-65-7 (volume 14)
020 # # $a 978-602-7720-66-4 (volume 15)
035 # # $a 0010-0517006250
040 # # $a JKPNPNA $b ind$e rda
082 0 4 $a 297.13 $2 [23]
084 # # $a 297.13 SHI t
090 # # $a CB-D.32 2017-21434(1), CB-D.32 2017-21434(2), CB-D.32 2017-21434(3), CB-D.32 2017-21434(4), CB-D.32 2017-21434(5), CB-D.32 2017-21434(6), CB-D.32 2017-21434(7), CB-D.32 2017-21434(8), CB-D.32 2017-21434(9), CB-D.32 2017-21434(10), CB-D.32 2017-21434(11), CB-D.32 2017-21434(12), CB-D.32 2017-21434(13), CB-D.32 2017-21434(14), CB-D.32 2017-21434(15)
100 3 # $a Shihab, M. Quraish $q (Muhammad Quraish), $d 1944- $e pengarang
240 # 0 $a Tafsir al-mishbah
245 1 0 $a Tafsir al-mishbah : $b pesan, kesan, dan keserasian Al Qur'an /$c M. Quraish Shihab
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : $b surah al-Fatihah, surah al-Baqarah $n volume 1
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : $b surah Ali-Imran, surah an-Nisa $n volume 2
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : $b surah al-Maidah, surah al-An'am $n volume 3
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : $b surah al-A'raf, surah al-Anfal $n volume 4
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : surah at-Taubah, surah Yunus, surah Hud $n volume 5
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : surah Yusuf, surah ar-Ra'd, surah Ibrahim, surah al-Hijr, surah an-Nahl $n volume 6
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : surah al-Isra, surah al-Kahf, surah Maryam, surah Thaha $n volume 7
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : surah al-Anbiya, surah al-Hajj, surah al-Mu'minun, surah an-Nur $n volume 8
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : surah al-Furqan, surah asy-Syu'ara, surah an-Naml, surah al-Qashash $n volume 9
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : surah al-Ankabut, surah ar-Rum, surah Luqman, surah as-Sajdah, surah al-Ahzab, surah Saba $n volume 10
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : surah Fathir, surah Yasin, surah ash-Shaffat, surah Shad, surah az-Zumar, surah Ghafir $n volume 11
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : surah Fushshilat, surah asy-Syura, surah az-Zukhruf, surah ad-Dukhan, surah al-Jatsiyah, surah al-Ahqaf, surah Muhammad, surah al-Fath, surah al-Hujurat $n volume 12
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : surah Qaf, surah adz-Dzariyat, surah ath-Thur, surah an-Najm, surah al-Qamar, surah ar-Rahman, surah al-Waqi'ah, surah al-Hadid, surah al-Mujadalah, surah al-Hasyr, surah al-Mumtahanah $n volume 13
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : surah ash-Shaff, surah al-Jumu'ah, surah al-Munafiqun, surah at-Taghabun, surah ath-Thalaq, surah at-Tahrim, surah al-Mulk, surah al-Qalam, surah al-Haqqah, surah al-Ma'arij, surah Nuh, surah al-Jinn, surah al-Muzzammil, surah al-Muddatstsir, surah al-Qiyamah, surah al-Insan, surah al-Mursalat $n volume 14
246 1 2 $a Tafsir al-mishbah : surah an-Naba, surah an-Naziat, surah Abasa, surah at-Takwir, surah al-Infithar, surah al-Mutaffifin, surah al-Insyiqaq, surah al-Buruj, surah ath-Thariq, surah al-A'la, surah al-Ghasyiyah, surah al-Fajr, surah al-Balad, surah asy-Syams, surah al-Lail, surah adh-Dhuha, surah asy-Syarh, surah at-Tin, surah al-Alaq, surah al-Qadr, surah al-Bayyinah, surah az-Zalzalah, surah al-Adiyat, surah al-Qariah, surah at-Takasur, surah al-Ashr, surah al-Humazah, surah al-Fil, surah Quraisy, surah al-Maun, surah al-Kautsar, surah al-Kafirun, surah an-Nasr, surah al-Masad, surah al-Ikhlash, surah al-Falaq, surah an-Nas $n volume 15
250 # # $a Edisi 2017, cetakan I
264 # 1 $a Tangerang : $b Lentera Hati, $c 2017
264 # 4 $c ©2017
300 # # $a 15 jilid ; $c 24 cm
336 # # $a teks $2 rdacontent
337 # # $a tanpa perantara $2 rdamedia
338 # # $a volume $2 rdacarrier
500 # # $a Diterbitkan atas kerjasama penerbit Lentera Hati dengan perpustakaan umum Islam Imam Jama dan paguyuban Yayasan Ikhlas
500 # # $a Yang diterima jilid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
505 # # $a Isi : Volume 1: al-Fatihah, al-Baqarah -- volume 2: Ali-Imran, an-Nisa -- volume 3: al-Maidah, al-An'am -- volume 4: al-A'raf, al-Anfal -- volume 5: at-Taubah, Yunus, Hud -- volume 6: Yusuf, ar-Ra'd, Ibrahim, al-Hijr, an-Nahl -- volume 7: al-Isra, al-Kahf, Maryam, Thaha -- volume 8: al-Anbiya, al-Hajj, al-Mu'minun, an-Nur -- volume 9: al-Furqan, asy-Syu'ara, an-Naml, al-Qashash -- volume 10: al-Ankabut, ar-Rum, Luqman, as-Sajdah, al-Ahzab, Saba -- volume 11: Fathir, Yasin, ash-Shaffat, Shad, az-Zumar, Ghafir -- volume 12: Fushshilat, asy-Syura, az-Zukhruf, ad-Dukhan, al-Jatsiyah, al-Ahqaf, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat -- volume 13: Qaf, adz-Dzariyat, ath-Thur, an-Najm, al-Qamar, ar-Rahman, al-Waqi'ah, al-Hadid, al-Mujadalah, al-Hasyr, al-Mumtahanah -- volume 14: ash-Shaff, al-Jumu'ah, al-Munafiqun, at-Taghabun, ath-Thalaq, at-Tahrim, al-Mulk, al-Qalam, al-Haqqah, al-Ma'arij, Nuh, al-Jinn, al-Muzzammil, al-Muddatstsir, al-Qiyamah, al-Insan, al-Mursalat -- volume 15: surat an-Naba, an-Naziat, Abasa, at-Takwir, al-Infithar, al-Mutaffifin, al-Insyiqaq, al-Buruj, ath-Thariq, al-A'la, al-Ghasyiyah, al-Fajr, al-Balad, asy-Syams, al-Lail, adh-Dhuha, asy-Syarh, at-Tin, al-Alaq, al-Qadr, al-Bayyinah, az-Zalzalah, al-Adiyat, al-Qariah, at-Takasur, al-Ashr, al-Humazah, al-Fil, Quraisy, al-Maun, al-Kautsar, al-Kafirun, an-Nasr, al-Masad, al-Ikhlash, al-Falaq, an-Nas
650 # 4 $a Tafsir Al-Qur'an
710 # # $a Perpustakaan umum Islam Imam Jama $e penerbit
710 # # $a Paguyuban Yayasan Ikhlas $e penerbit
850 # # $a JKPNPNA
990 # # $a 201700103007518
990 # # $a 201700103007527
990 # # $a 201700103007792
990 # # $a 201700103007780
990 # # $a 201700103007750
990 # # $a 201700103007742
990 # # $a 201700103007737
990 # # $a 201700103007733
990 # # $a 201700103007732
990 # # $a 201700103007726
990 # # $a 201700103007723
990 # # $a 201700103007565
990 # # $a 201700103007554
990 # # $a 201700103007546
990 # # $a 201700103007810
990 # # $a 201900103051364
990 # # $a 201900103051407
990 # # $a 201900103051484
990 # # $a 201900103051631
990 # # $a 201900103051408
990 # # $a 201900103051365
990 # # $a 201900103051632
990 # # $a 201900103051485
990 # # $a 201900103051409
990 # # $a 201900103051366
990 # # $a 201900103051634
990 # # $a 201900103051486
990 # # $a 201900103051367
990 # # $a 201900103051410
990 # # $a 201900103051636
990 # # $a 201900103051487
990 # # $a 201900103051639
990 # # $a 201900103051411
990 # # $a 201900103051488
990 # # $a 201900103051368
990 # # $a 201900103051640
990 # # $a 201900103051489
990 # # $a 201900103051369
990 # # $a 201900103051412
990 # # $a 201900103051490
990 # # $a 201900103051641
990 # # $a 201900103051419
990 # # $a 201900103051370
990 # # $a 201900103051642
990 # # $a 201900103051491
990 # # $a 201900103051414
990 # # $a 201900103051492
990 # # $a 201900103051415
990 # # $a 201900103051643
990 # # $a 201900103051372
990 # # $a 201900103051493
990 # # $a 201900103051373
990 # # $a 201900103051644
990 # # $a 201900103051416
990 # # $a 201900103051645
990 # # $a 201900103051374
990 # # $a 201900103051417
990 # # $a 201900103051418
990 # # $a 201900103051375
990 # # $a 201900103051646
990 # # $a 201900103051495
990 # # $a 201900103051376
990 # # $a 201900103051496
990 # # $a 201900103051647
990 # # $a 201900103051377
990 # # $a 201900103051648
990 # # $a 201900103051497
990 # # $a 201900103051420
990 # # $a 201900103051378
990 # # $a 201900103051498
990 # # $a 201900103051421
990 # # $a 201900103051649
999 # # $a 21434(1)/DM/D/2018, 21434(2)/DM/D/2018, 21434(3)/DM/D/2018, 21434(4)/DM/D/2018, 21434(5)/DM/D/2018, 21434(6)/DM/D/2018, 21434(7)/DM/D/2018, 21434(8)/DM/D/2018, 21434(9)/DM/D/2018, 21434(10)/DM/D/2018, 21434(11)/DM/D/2018, 21434(12)/DM/D/2018, 21434(13)/DM/D/2018,21434(14)/DM/D/2018, 21434(15)/DM/D/2018
999 # # $a 21434/DM/D/2017
999 # # $a 21434(1)/DM/D/17(2)
999 # # $a 21434(2)/DM/D/17(2)
999 # # $a 21434(6)/DM/D/17(2)
999 # # $a 21434(4)/DM/D/17(2)
999 # # $a 17-21434(10)KOP.2
999 # # $a 17-21434(11)KOP.2
999 # # $a 21434/DM/D/2017(9)
999 # # $a 21434/DM/D/2017(8)
999 # # $a 21434/DM/D/2017(3)
999 # # $a 21434/DM/D/2017(5)
999 # # $a 21434/DM/D/2017(10
999 # # $a 21434(12)/DM/D/2017
999 # # $a 21434(15)/DM/D/17(2)
999 # # $a 21434(14)/DM/D/17(2)