No. BarcodeNo. PanggilAkses lokasi ketersediaan
0307000214332.024 02 SUT a; CB-D.9 06-3087Dapat dipinjam Perpustakaan Merdeka Selatan
(Lantai 21-Merdeka Selatan)
Tersedia
0307000210332.024 02 SUT a; CB-D.9 06-3087Dapat dipinjam Perpustakaan Merdeka Selatan
(Lantai 21-Merdeka Selatan)
Tersedia
0307000212332.024 02 SUT a; CB-D.9 06-3087Dapat dipinjam Perpustakaan Merdeka Selatan
(Lantai 21-Merdeka Selatan)
Tersedia
0307000218332.024 02 SUT a; CB-D.9 06-3087Dapat dipinjam Perpustakaan Merdeka Selatan
(Lantai 21-Merdeka Selatan)
Tersedia
0211293458332.024 02 SUT a; CB-D.9 06-3087Dapat dipinjam Perpustakaan Merdeka Selatan
(Lantai 21-Merdeka Selatan)
Tersedia
00002299891332.024 02 SUT a; CB-D.9 06-3087Baca di tempat Perpustakaan Merdeka Selatan
(Lantai 12-Merdeka Selatan)
Tersedia
Halaman ke-1 dari 1. (6 data)
1