Katalog


Sampul
               
Jenis Bahan Monograf
Judul Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche kolonien voor zoover zij verspreid is in tijdschriften, periodieken, serie en mengelwerken : achtste vervolg(1931 en 1932) met naamregister / door D. Sepp
Judul Seragam
Pengarang Sepp, D.
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan 'S-Gravenhage ; Martinus Nijhoff, 1934
Deskripsi Fisik xx, 189 hlm. ; 26 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis Persyaratan System : Windows ; Flashplayer ; Mesin pencari internet ( Internet Explorer, Mozila, Netscape Navigator, Safari, dll )
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Bibliografi dan ilmu perpustakaan
Abstrak
Catatan Indeks
Tersedia dalam bentuk online
Bahasa Belanda
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca
Lokasi Akses Online http://opac.perpusnas.go.id/DetaliListOpac.aspx?pDataItem=0010-75637040&pType=Bibid&pLembarkerja=-1

Konten Digital

Repertorium_1931_1932_1_001.zip

Buka File Digital

Repertorium_1931_1932_2_001.zip

Buka File Digital

Repertorium_1931_1932_7_001.zip

Buka File Digital

Repertorium_1931_1932_8_001.zip

Buka File Digital

Repertorium_1931_1932_3_001.zip

Buka File Digital

Repertorium_1931_1932_4_001.zip

Buka File Digital

Repertorium_1931_1932_5_001.zip

Buka File Digital

Repertorium_1931_1932_6_001.zip

Buka File Digital

Repertorium_1931_1932_9_001.zip

Buka File Digital
 

Karya Terkait

  • Alphabetische lijst van jaarboeken periodieken en serie-werken aanwezig in de boekerij van het departement van kolonien / samengesteld door M. C. Mallee
  • Verhandelingen,uitgegeeven door teyler's tweede genootschap. : twaalfde stuk,bavattende twee antwoorden op de vraag,betreffende de dichtkunde,uitgeschreven voor denjare mdccc,waar van de eerste met den gouden,en de andere met den zilveren eerprys bekroond is in den jare mdccci.
  • Verhandelingen,uitgegeven door teyler's tweede genootschap. : dertiende stuk,bavattende een andwoord op de vraag,betreffende den tegenwoordigen staat onzer natuurkennis van de waterachtige verhevelingen des dampkrings, uitgeschreven voor den jare mdccxcix en vernieuwd in den jare mdccci,en welk andwoord met den gouden eerprys bekkroond is in den jare mdcccil
  • Verhandelingen,uitgegeeven door teyler's tweede genootschap. : achtste stuk, bevattende een antwoord op de vraag in de natuurkunde,uitgeschreven voor den jaare mdcclxxxiv,en waar aan de gouden eer-prys is toegeweezen in den jaare mdcclxxxvii.
  • Decentralisatie :Alle voorschriften betreffende de decentralisatie, zooals zij zijn aangevuld en gewijzigd tot en met Sept. 1912 /Verzameld door D. Brakel
  • Electriciteitvergunning voor het gedeelte van de provincie Oost-Java, dat emvat wordt door de residenties Soerabaia, Malang (met uitzondering van de regentschapschoofdplaats Loemadjang) en Kediri ... alsmede door de regentschappen Bondowoso, Djember, Banjoewangi en Lamongan ... zoals zij op 7 Mei 1937 gelldt : Gouvernementsbesluit van 7 Mei 1937 no. 25
  • Rapport van den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid betreffende de maatregelen in het belang van de Inlandsche nijverheid op Java en Madoera : in verband met de door het moedarland voor dit doel beschikbaart te stelen fondsen
  • Samenvattende bewerking van de resultaten der proefvelden bij de rietcultuur op Java : twaalfde bijdrage : proeven met ketelasch, molascinder, molascuit, molastego en molastella tot en met het oogstjaar 1918 / door J. Kuyper /
  • De Nederlandsche rechtspraak betreffende internationaal privaatrecht in opdracht van de Nederlandsche vereeniging voor internationaal recht / verzameld en bewerkt door N. Van Hasselt
  • De Nederlandsche rechtspraak betreffende internationaal privaatrecht in opdracht van de Nederlandsche vereeniging voor internationaal recht / verzameld en bewerkt door N. Van Hasselt