Katalog


Sampul
               
Jenis Bahan Monograf
Judul De Voyagien van Johan Davis, Gedaan na oost-Indien in Jaren 1598 en 1604
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Leiden : Pieter van der AA, 1706
Deskripsi Fisik 49hlm. : peta ; 18 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis Persyaratan System : Windows; Flash Player; Mesin Pencari Internet (Internet explorer, Mozilla, Netscape Navigator, safari, dll.)
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek
Abstrak
Catatan Indeks
Bahasa Belanda
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan
Lokasi Akses Online http://192.168.0.143/inlisnew/KatalogAdd.aspx?edit=1&id=700878

Konten Digital

6_De_Voyagien_Van_Johan_Davis_001_001.zip

Buka File Digital

6_De_Voyagien_Van_Johan_Davis_002_001.zip

Buka File Digital

6_De_Voyagien_Van_Johan_Davis_003_001.zip

Buka File Digital
 

Karya Terkait

  • Gedenkwaardige beschry van Achtjarige en zeer avontuurlyke reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van hoorn gedaan na oost-Indien [en] Dirk Albert Raven
  • Naaukeurige versameling der gedengk - waardigste zee en Land-Reysen na oost en west - Indien
  • Aanmerklijk zee en land reysen gedaan door, venetiaans koopman, naar Oost-Indien, vanĂ¢t jaar 1579 tot het jaar 1588 ... / Caspar Balby
  • Drie seer aenmercke;ijke reysen nae en door veerlerley gewesten in Oost- Indien : ,,,, /Christopherus Frikius, Elias Hesse, Christopherus Schweitzer
  • Tweede Scheeps-Togt van Martin Pring, na Oost-Indien
  • Coen, koopman van heeren zevengien : geschiedenis van den Hollandschen handel in Indie (1598-1614) / Johan van der Woude
  • Berigt van den tegenwoordigen toestand dar Bataafsche bezittingen in Oost-Indien en den handel op dezelve / door Dirk Van Hogendorp
  • Oud en Nieuw Oost Indien [bentuk mikro]
  • Oud en Nieuw Oost Indien [bentuk mikro]
  • Na 25 Jaren : herinneringen uit mijn leven en werk en wordingsgeschiedenis van het gesticht "Oranje Nassau" Magelang / door Joh. Van Der Steur