Katalog


Sampul
               
Jenis Bahan Monograf
Judul Reglement op het gebruik van en het verkeer op de wegen in de residente Batavia
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Aldaar : [s.n.], 1873
Deskripsi Fisik 8 hlm. ; 23 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis Persyaratan System : Windows ; Flashplayer ; Mesin pencari internet ( Internet Explorer, Mozila, Netscape Navigator, Safari, dll )
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Lalu lintas - Undang-undang dan peraturan - Betawi
Abstrak
Catatan Tersedia dalam bentuk online
Bahasa Belanda
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca
Lokasi Akses Online http://opac.perpusnas.go.id/DetaliListOpac.aspx?pDataItem=12517760&pType=Bibid&pLembarkerja=-1

Konten Digital

reglement_op_het_gebruik_1873_001.zip

Buka File Digital
 

Karya Terkait

  • Instructie voor de mandoers belast met het toezicht op de wegen waterleidingen le Batavia en Meester Cornelis
  • Voorschrift betreffende de inrichting van de affuit Lv.M.23 het gebruik van en de schietopleiding met den op dezeaffuit geplaatsten mitr.Lv M 23
  • De Opiumreglementen voor Ned.-Indie :bepalingen op den invoer, den eigendom, het bezit, het vervoer, den verkoop en het gebruik van opium in de Ned. Oost-Indiesche bezittingen /verzameld door G.A. De Koning
  • Nota over het onderhoud van de op de particuliere landerijen, in de afdeelingen Meester - Cornelis, Tangerang en Buitenzorg der residentie Batavia voorkomende wegen, voor zooverre deze begrind zijn
  • Wet tot regeling van de dienst en het gebruik der spoor wegen, 9 April 1873, staatsblad no.67
  • Het recht van voorpoling op de kanten der openbare wegen in de voormalige meljerij van 'S Hertogenbosch /A. van Sasse van Ysselt
  • De zegelverordening 1921 en de ordonnantie op het status tiekrecht /voor studie en praktisch gebruik verklaard, toegelicht en ingericht door H.W. Roeby
  • HUIS houdelijke voorshriften betreffende het beheer van het materieel bij het wapen der genie : als toelichting en aan vulling op de daar bij aangehalde artikelen van de " Regelen voor het materieen beheer bij het departement van oorlog"
  • Voorschrift omtrent de beschrijving en het gebruik van de keurinaswerktuigen voor het geschut
  • Bepalingen omtrent de inning en overstorting der belasting op het bedrijf in de residentie Batavia, vastgesteld bij besluit van den resident van Batavia van 20 Dec. 1892 no. 9303