Katalog


Sampul
               
Jenis Bahan Bentuk Mikro
Judul Darmamulya (CS 103); Jayalengkara sunyawibawa (CS 104); Babad Cerbon (CS 105); Hikayat Raja Handak (CS 106); Hikayat Ahmad Muhammad (CS 107);; Tapel Adam (CS 108); SerAT PACACAANDEN (CS 109) [bentuk mikro] :
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 1992.
Deskripsi Fisik 1 mikrofilm : pos. ; 35 mm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek
Abstrak
Catatan
Bahasa
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca
Lokasi Akses Online

Konten Digital

CS103_Darmamulya_001-030_001.pdf

Buka File Digital

CS103_Darmamulya_031-060_001.pdf

Buka File Digital

CS103_Darmamulya_091-120_001.pdf

Buka File Digital

CS103_Darmamulya_121-150_001.pdf

Buka File Digital

CS103_Darmamulya_151-180_001.pdf

Buka File Digital

CS103_Darmamulya_181-210_001.pdf

Buka File Digital

CS103_Darmamulya_241-270_001.pdf

Buka File Digital

CS103_Darmamulya_271-300_001.pdf

Buka File Digital

CS103_Darmamulya_301-330_001.pdf

Buka File Digital

CS103_Darmamulya_331-360_001.pdf

Buka File Digital

CS103_Darmamulya_361-396_001.pdf

Buka File Digital

CS104_Jayalengkara_Sunyawibawa_001-030_001.pdf

Buka File Digital

CS104_Jayalengkara_Sunyawibawa_031-060_001.pdf

Buka File Digital

CS104_Jayalengkara_Sunyawibawa_061-090_001.pdf

Buka File Digital

CS104_Jayalengkara_Sunyawibawa_091-113_001.pdf

Buka File Digital

CS103_Darmamulya_061-090_001.pdf

Buka File Digital

CS103_Darmamulya_211-240_001.pdf

Buka File Digital

CS105_Babad_Cerbon_001-030_001.pdf

Buka File Digital

CS105_Babad_Cerbon_031-060_001.pdf

Buka File Digital

CS105_Babad_Cerbon_061-090_001.pdf

Buka File Digital

CS105_Babad_Cerbon_090-120_001.pdf

Buka File Digital

CS105_Babad_Cerbon_091-109_001.pdf

Buka File Digital

CS105_Babad_Cerbon_121-150_001.pdf

Buka File Digital

CS105_Babad_Cerbon_151-188_001.pdf

Buka File Digital

CS108_Tapel_Adam_001-030_001.pdf

Buka File Digital

CS108_Tapel_Adam_031-060_001.pdf

Buka File Digital

CS108_Tapel_Adam_061-090_001.pdf

Buka File Digital

CS108_Tapel_Adam_091-120_001.pdf

Buka File Digital

CS109_Serat_Pacacandhen_001-030_001.pdf

Buka File Digital

CS109_Serat_Pacacandhen_031-060_001.pdf

Buka File Digital

CS109_Serat_Pacacandhen_061-090_001.pdf

Buka File Digital

CS109_Serat_Pacacandhen_091-120_001.pdf

Buka File Digital

CS109_Serat_Pacacandhen_121-146_001.pdf

Buka File Digital
 

Karya Terkait

  • Utarakanda (CS 155) ; Tantri kamandaka (CS 156) ; Hikayat muhammad hanafiah (CS 157) ; Basundari rondo (CS 158) ; Gita aji kembang (CS 159) ; Kunjarakarna sari (CS 160) ; Babad Majapahit (CS 161) [bentuk mikro] :
  • Nitisastra kawi jinarwa (CS 8) ; Hikayat anbiya (CS 122) ; Jaka semangun (CS 133) ; Hikayat indra laksana (CS 139) ; Korawagama (CS 144) ; Hikayat sahrul indra (CS 145) [bentuk mikro] :
  • Jayalengkkara Sunyawibaawa (CS 110); Hikayat pandawa Panca kaliima (CS 111); Serat Kalimahuda (CS 112); Serat She Sam Tugu Barik Lsp (CS 113) [bentuk mikro] :
  • Sarwags (CS 73); Hikayat Indranata (CS 74); Santi Ssamatya (CS 75); Basundari (purwapada) (CS 76); Juru Martini (CS 77); Utarasabda (suluk lontang) (CS 78) [bentuk mikro] :
  • Hikayat raja Handak/disalin oleh Encik Saimun
  • Raja Handak, Hikayat
  • Hikayat Ahmad Muhammad
  • Hikayat sahrul indra (CS 146) ; Upapati (CS 147) ; Bratayuda Kawi (CS 148) ; Sewakadarma (CS 149) [bentuk mikro] :
  • Tapel Adam
  • Hikayat Syahrul Indra ( ML 14c );Hikayat Ahmad Muhammad ( ML 185 ); Indranata & Hikayat Raja ( CS 131 ) [bentuk mikro] :