Katalog


Sampul
               
Jenis Bahan Bentuk Mikro
Judul Saloka paribasa (CS 98); Centhini kadhipaten (CS 88); Cacanden (CS 99); Sewakadarma (CS 100); Aji kembang (CS 101); Gita sinangsaya (CS 102) [bentuk mikro] :
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 1992.
Deskripsi Fisik 1 mikrofilm : pos. ; 35 mm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek
Abstrak
Catatan
Bahasa
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca
Lokasi Akses Online

Konten Digital

CS99_Cacanden_001-030_001.pdf

Buka File Digital

CS99_Cacanden_061-090_001.pdf

Buka File Digital

CS100_Sewakadarma_031-071_001.pdf

Buka File Digital

BR98_Saloka_Paribas_001-030_001.pdf

Buka File Digital

CS99_Cacanden_031-060_001.pdf

Buka File Digital

BR98_Saloka_Paribas_031-060_001.pdf

Buka File Digital

BR98_Saloka_Paribas_061-090_001.pdf

Buka File Digital

BR98_Saloka_Paribas_091-120_001.pdf

Buka File Digital

BR98_Saloka_Paribas_121-150_001.pdf

Buka File Digital

BR98_Saloka_Paribas_151-180_001.pdf

Buka File Digital

BR98_Saloka_Paribas_181-210_001.pdf

Buka File Digital

BR98_Saloka_Paribas_331-360_001.pdf

Buka File Digital

BR98_Saloka_Paribas_361-387_001.pdf

Buka File Digital

CS101_Aji_Kembang_001-030_001.pdf

Buka File Digital

CS101_Aji_Kembang_091-107_001.pdf

Buka File Digital

CS102_Gita_Sinangsaya_001-030_001.pdf

Buka File Digital

CS102_Gita_Sinangsaya_061-100_001.pdf

Buka File Digital

CS99_Cacanden_090-118_001.pdf

Buka File Digital

CS100_Sewakadarma_001-030_001.pdf

Buka File Digital

CS101_Aji_Kembang_031-060_001.pdf

Buka File Digital

CS101_Aji_Kembang_061-090_001.pdf

Buka File Digital

CS102_Gita_Sinangsaya_031-060_001.pdf

Buka File Digital

BR98_Saloka_Paribas_211-240_001.pdf

Buka File Digital

BR98_Saloka_Paribas_241-270_001.pdf

Buka File Digital

BR98_Saloka_Paribas_271-300_001.pdf

Buka File Digital

BR98_Saloka_Paribas_301-330_001.pdf

Buka File Digital
 

Karya Terkait

  • Utarakanda (CS 155) ; Tantri kamandaka (CS 156) ; Hikayat muhammad hanafiah (CS 157) ; Basundari rondo (CS 158) ; Gita aji kembang (CS 159) ; Kunjarakarna sari (CS 160) ; Babad Majapahit (CS 161) [bentuk mikro] :
  • Mintaraga kawi (CS 171) ; Padukunan (CS 172) ; Dasasekar dan pakuwon (CS 173) ; Aji saraswati (CS 174) ; Ayuga darma (CS 175) ; Cacanden L.301 (CS 177) ; ucap-ucap bima sorga (CS 178) ; Pangruwatan (CS 179) ; Swara tanya (CS 180) ; Jaya anggada balik , lampahan (CS 181) ; Karna , mandung , lampahan (CS 181) ; serat kalalanangan kawawadon (CS 183) [bentuk mikro] :
  • Hikayat sahrul indra (CS 146) ; Upapati (CS 147) ; Bratayuda Kawi (CS 148) ; Sewakadarma (CS 149) [bentuk mikro] :
  • Sambas (84 CS 2/42); Zuid en Oosten van Borneo (84 CS 2/44); Gorontalo (84 CS 2/45); Minahasa (84 CS 2/46); Makasar (84 CS 2/47); Maros (84 CS 2/48); Boulhain (84 CS 2/49); Zuider (84 CS 2/50); Bima (84 CS 2/51); Saleijer (84 CS 2/52); Amboina (84 CS 2/53); Ternate (84 CS 2/54); Banda (84 CS 2/55); [bentuk mikro] :
  • Kertabasa (CS 162) ; pranacitra (CS 163) ; Serat kalepasan (CS 164) ; Tulak teluh (CS 166) ; Darmasunya (CS 167) ; Buwana kasarira (CS 168) ; Conda birawa (CS 169) [bentuk mikro] :
  • Nitisastra kawi jinarwa (CS 8) ; Hikayat anbiya (CS 122) ; Jaka semangun (CS 133) ; Hikayat indra laksana (CS 139) ; Korawagama (CS 144) ; Hikayat sahrul indra (CS 145) [bentuk mikro] :
  • Sarwags (CS 73); Hikayat Indranata (CS 74); Santi Ssamatya (CS 75); Basundari (purwapada) (CS 76); Juru Martini (CS 77); Utarasabda (suluk lontang) (CS 78) [bentuk mikro] :
  • Primbon (CS 66); Suluk lontang (CS 67); Martabatan (CS 68); Suluk Darmaga (CS 69); Kidung ralambang Tahun (CS 70); Purwapada (CS 71); Darmajati (CS 72); Primbon Oadukunan (CS 43) [bentuk mikro] :
  • Aji Kembang / disalin oleh R.P. Suryawijaya
  • Kidung Artati (CS 84); Uttara kanda (Ramayana) ( CS 85); Panji Dewakusuma (CS 86); Serat Purwaccampur (CS 87); Serat Kramadalem (CS 89); Indek ayat alqur'an (CS 90); Bratayudha sabil khakullah (CS 91) [bentuk mikro] :