Katalog


Sampul
               
Jenis Bahan Bentuk Mikro
Judul Centhini kadipaten Jilid 10-12 (NB 129j - NB 129l) [bentuk mikro] :
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 1992.
Deskripsi Fisik 1 mikrofilm : pos. ; 35 mm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek
Abstrak
Catatan
Bahasa
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca
Lokasi Akses Online

Konten Digital

NB129J_Centhini_Kadipaten_Jilid10_001-030_001.pdf

Buka File Digital

NB129J_Centhini_Kadipaten_Jilid10_211-240_001.pdf

Buka File Digital

NB129L_Centhini_Kadipaten_Jilid12_031-060_001.pdf

Buka File Digital

NB129J_Centhini_Kadipaten_Jilid10_031-060_001.pdf

Buka File Digital

NB129J_Centhini_Kadipaten_Jilid10_061-090_001.pdf

Buka File Digital

NB129J_Centhini_Kadipaten_Jilid10_151-180_001.pdf

Buka File Digital

NB129J_Centhini_Kadipaten_Jilid10_241-270_001.pdf

Buka File Digital

NB129J_Centhini_Kadipaten_Jilid10_271-300_001.pdf

Buka File Digital

NB129J_Centhini_Kadipaten_Jilid10_301-0330_001.pdf

Buka File Digital

NB129J_Centhini_Kadipaten_Jilid10_331-360_001.pdf

Buka File Digital

NB129J_Centhini_Kadipaten_Jilid10_361-390_001.pdf

Buka File Digital

NB129J_Centhini_Kadipaten_Jilid10_391-420_001.pdf

Buka File Digital

NB129K_Centhini_Kadipaten_Jilid11_001-030_001.pdf

Buka File Digital

NB129K_Centhini_Kadipaten_Jilid11_031-060_001.pdf

Buka File Digital

NB129K_Centhini_Kadipaten_Jilid11_061-090_001.pdf

Buka File Digital

NB129K_Centhini_Kadipaten_Jilid11_091-120_001.pdf

Buka File Digital

NB129K_Centhini_Kadipaten_Jilid11_121-150_001.pdf

Buka File Digital

NB129K_Centhini_Kadipaten_Jilid11_151-180_001.pdf

Buka File Digital

NB129K_Centhini_Kadipaten_Jilid11_181-210_001.pdf

Buka File Digital

NB129K_Centhini_Kadipaten_Jilid11_211-240_001.pdf

Buka File Digital

NB129K_Centhini_Kadipaten_Jilid11_241-270_001.pdf

Buka File Digital

NB129K_Centhini_Kadipaten_Jilid11_271-300_001.pdf

Buka File Digital

NB129K_Centhini_Kadipaten_Jilid11_301-330_001.pdf

Buka File Digital

NB129K_Centhini_Kadipaten_Jilid11_331-360_001.pdf

Buka File Digital

NB129K_Centhini_Kadipaten_Jilid11_361-390_001.pdf

Buka File Digital

NB129K_Centhini_Kadipaten_Jilid11_391-411_001.pdf

Buka File Digital

NB129L_Centhini_Kadipaten_Jilid12_001-030_001.pdf

Buka File Digital

NB129J_Centhini_Kadipaten_Jilid10_091-120_001.pdf

Buka File Digital

NB129J_Centhini_Kadipaten_Jilid10_121-150_001.pdf

Buka File Digital

NB129J_Centhini_Kadipaten_Jilid10_181-210_001.pdf

Buka File Digital

NB129L_Centhini_Kadipaten_Jilid12_061-090_001.pdf

Buka File Digital

NB129L_Centhini_Kadipaten_Jilid12_091-120_001.pdf

Buka File Digital

NB129L_Centhini_Kadipaten_Jilid12_121-150_001.pdf

Buka File Digital

NB129L_Centhini_Kadipaten_Jilid12_151-180_001.pdf

Buka File Digital

NB129L_Centhini_Kadipaten_Jilid12_181-210_001.pdf

Buka File Digital

NB129L_Centhini_Kadipaten_Jilid12_211-240_001.pdf

Buka File Digital

NB129L_Centhini_Kadipaten_Jilid12_241-270_001.pdf

Buka File Digital

NB129L_Centhini_Kadipaten_Jilid12_271-308_001.pdf

Buka File Digital
 

Karya Terkait

  • DARMAYASA(NB 38);CARITA LI TO CHONG(NB 39);SERAT BRATAYUDA(NB 41);PUSTAKARAJA PURWA(NB 63) [bentuk mikro] :
  • HIKAYAT PERANG GOMPEUNI(NB 115);BANTA KHAROLA(NB 106); [bentuk mikro] :
  • SERAT AJISAKA(NB 1);SERAT AMBIYA(NB 2) [bentuk mikro] :
  • AMBIYA (5) ( NB 62);TAJUSALATIN(NB 64);SERAT JOHARMANIK (NB 65) [bentuk mikro] :
  • HIKAYAT NUN PARISI(OFF HIKAYAT TUAN PARISI)(NB 94);HIKAYAT BELANTASINA(NB 101); HIKAYAT WILAGEUNTA(NB 105); [bentuk mikro] :
  • SERAT PARTAKRAMA(NB 40);AMBIYA(2) (NB 60);AMBIYA (3) (NB 61) [bentuk mikro] :
  • JOHARMANIK(NB 66);PERJANJIAN(NB 67);AKTE VAN BANDUNG GG NGURAH DENPASAR(NB 68);PANDETA BUWANA(NB 75);BABAD PAJAPAHIT(NB 76);BABAD MANGKUBUMI I ( NB 78);REIS NAAR FLORES(NB 96);AUSTRALISCH TOTEMISME(NB 102) [bentuk mikro] :
  • Cerita I la galigo (NB 27a , NB 27b , NB 27c) ; Ilmu perbintangan (NB 27d) ; Catatan Harian (NB 27e) ; Sejarah Wajo (NB 27f) ; Sejarah orang dahulu di mampu (NB 27g) ; Amanna Gappa (NB 27h) [bentuk mikro] :
  • MAJMU ATU L-KUTUB( NB 83); HIKAYAT BANGTA GOEMARI(BANGTA RA'MA) (NB 92),POESAKA DAN HARTA PENTJARIAN (NB 95);ISLAM(NB 103);VERHOUDING VAN MOHAMMADANSCH(NB 110);AANTAL MOHAMMADANEN(NB 111);HIKAYAT PRANG GOMPEUNI( NB 115) [bentuk mikro] :
  • SEJARAH KRONCING INDONESIA(NB 34A);MALAM INDAH DI DESA INDONESIA(NB 34B);BUAYA KRONCONG(NB 34C);CARIYOS NABI YUSUP(NB 4);SERAT NITIMANI I(NB 35);BABAD PRAMBANAN(NB 36);SUKMAJATI DAN SR SADANA,SERAT(NB 37) [bentuk mikro] :