Katalog


Sampul
               
Jenis Bahan Bentuk Mikro
Judul Aji Saka (CS 58); Yusup (CS 59); Babad Demak Mataram (CS 60); Sri Sangkala Singa (CS 61); Sri Sudana (CS 62); Tutur Mulya Mulyajjati (CS 63) [bentuk mikro] :
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 1992.
Deskripsi Fisik 1 mikrofilm : pos. ; 35 mm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek
Abstrak
Catatan
Bahasa
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca
Lokasi Akses Online

Konten Digital

CS61_Sri_Sangkala_Singa_000-030_001.pdf

Buka File Digital

CS60_Babad_Demak_Mataram_000-030_001.pdf

Buka File Digital

CS60_Babad_Demak_Mataram_031-060_001.pdf

Buka File Digital

CS60_Babad_Demak_Mataram_061-090_001.pdf

Buka File Digital

CS60_Babad_Demak_Mataram_091-120_001.pdf

Buka File Digital

CS60_Babad_Demak_Mataram_121-150_001.pdf

Buka File Digital

CS60_Babad_Demak_Mataram_151-180_001.pdf

Buka File Digital

CS60_Babad_Demak_Mataram_181-210_001.pdf

Buka File Digital

CS60_Babad_Demak_Mataram_271-306_001.pdf

Buka File Digital

CS61_Sri_Sangkala_Singa_031-060_001.pdf

Buka File Digital

CS61_Sri_Sangkala_Singa_061-090_001.pdf

Buka File Digital

CS61_Sri_Sangkala_Singa_091-120_001.pdf

Buka File Digital

CS61_Sri_Sangkala_Singa_121-150_001.pdf

Buka File Digital

CS61_Sri_Sangkala_Singa_151-182_001.pdf

Buka File Digital

CS62_Sri_Sadana_000-030_001.pdf

Buka File Digital

CS62_Sri_Sadana_031-060_001.pdf

Buka File Digital

CS62_Sri_Sadana_061-094_001.pdf

Buka File Digital

CS63_Tutur_Mulajati_000-030_001.pdf

Buka File Digital

CS63_Tutur_Mulajati_031-060_001.pdf

Buka File Digital

CS63_Tutur_Mulajati_061-090_001.pdf

Buka File Digital

CS63_Tutur_Mulajati_091-120_001.pdf

Buka File Digital

CS63_Tutur_Mulajati_121-144_001.pdf

Buka File Digital

CS64_Tajusalatin_001-030_001.pdf

Buka File Digital

CS64_Tajusalatin_031-060_001.pdf

Buka File Digital

CS64_Tajusalatin_061-090_001.pdf

Buka File Digital

CS64_Tajusalatin_091-120_001.pdf

Buka File Digital

CS64_Tajusalatin_121-150_001.pdf

Buka File Digital

CS64_Tajusalatin_151-180_001.pdf

Buka File Digital

CS64_Tajusalatin_181-210_001.pdf

Buka File Digital

CS64_Tajusalatin_211-240_001.pdf

Buka File Digital

CS64_Tajusalatin_241-270_001.pdf

Buka File Digital

CS64_Tajusalatin_271-300_001.pdf

Buka File Digital

CS64_Tajusalatin_301-330_001.pdf

Buka File Digital

CS64_Tajusalatin_331-350_001.pdf

Buka File Digital

CS60_Babad_Demak_Mataram_211-240_001.pdf

Buka File Digital

CS60_Babad_Demak_Mataram_241-270_001.pdf

Buka File Digital
 

Karya Terkait

  • Babad mataram van sultan pajang (CS 150) ; Suluk jatisari (CS 151) ; Atpatti pralina (CS 153) ; Candrakirana (CS 154) [bentuk mikro] :
  • Wordenboek (KBG 273); Tetamba, jampi (BR 55); Babad Banyumas (BR 58); Primbon (BR 59); Serat jayalengkara (BR 60); Sejarah Banten (BR 62); Lampahan Gatotkaca sakti (CS 82); Basundari Rondhon (CS 83) [bentuk mikro] :
  • Darmamulya (CS 103); Jayalengkara sunyawibawa (CS 104); Babad Cerbon (CS 105); Hikayat Raja Handak (CS 106); Hikayat Ahmad Muhammad (CS 107);; Tapel Adam (CS 108); SerAT PACACAANDEN (CS 109) [bentuk mikro] :
  • Sambas (84 CS 2/42); Zuid en Oosten van Borneo (84 CS 2/44); Gorontalo (84 CS 2/45); Minahasa (84 CS 2/46); Makasar (84 CS 2/47); Maros (84 CS 2/48); Boulhain (84 CS 2/49); Zuider (84 CS 2/50); Bima (84 CS 2/51); Saleijer (84 CS 2/52); Amboina (84 CS 2/53); Ternate (84 CS 2/54); Banda (84 CS 2/55); [bentuk mikro] :
  • Kertabasa (CS 162) ; pranacitra (CS 163) ; Serat kalepasan (CS 164) ; Tulak teluh (CS 166) ; Darmasunya (CS 167) ; Buwana kasarira (CS 168) ; Conda birawa (CS 169) [bentuk mikro] :
  • Nitisastra kawi jinarwa (CS 8) ; Hikayat anbiya (CS 122) ; Jaka semangun (CS 133) ; Hikayat indra laksana (CS 139) ; Korawagama (CS 144) ; Hikayat sahrul indra (CS 145) [bentuk mikro] :
  • Sarwags (CS 73); Hikayat Indranata (CS 74); Santi Ssamatya (CS 75); Basundari (purwapada) (CS 76); Juru Martini (CS 77); Utarasabda (suluk lontang) (CS 78) [bentuk mikro] :
  • Primbon (CS 66); Suluk lontang (CS 67); Martabatan (CS 68); Suluk Darmaga (CS 69); Kidung ralambang Tahun (CS 70); Purwapada (CS 71); Darmajati (CS 72); Primbon Oadukunan (CS 43) [bentuk mikro] :
  • Kidung Artati (CS 84); Uttara kanda (Ramayana) ( CS 85); Panji Dewakusuma (CS 86); Serat Purwaccampur (CS 87); Serat Kramadalem (CS 89); Indek ayat alqur'an (CS 90); Bratayudha sabil khakullah (CS 91) [bentuk mikro] :
  • Surat Balasan (84 CS 1); Surat Upik Kacang kepada Ibunda (84 CS 2); Undangan Sulaiman di Kebun Jeruk (84 CS 3); Undangan H. Sarimin di Kp. Bidaracina (84 CS 4); Surat Bupati Kendal kepada R.M.P. Suryawijaya (84 CS 5); Surat Wiryaraja kepada R.M.P. Suryawijaya (84 CS 6); Surata Panobatan P. Arya ADinegara II (84 CS 7) [bentuk mikro] :