Katalog


Sampul
               
Jenis Bahan Manuskrip
Judul Agama Apitan en Sarasamucaya
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan
Deskripsi Fisik 22 hlm ; ill ; 21 x 33,5 cm
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek
Abstrak
Catatan Tersedia dalam bentuk online
Bahasa
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca
Lokasi Akses Online http://opac.perpusnas.go.id/DetaliListOpac.aspx?pDataItem=0010-0617000695&pType=Bibid&pLembarkerja=-1

Konten Digital

BR466_AgamaApitanenSarasamucaya_001.zip

Buka File Digital
 

Karya Terkait

  • Sarasamucaya
  • Donga (KBG 632); Tatempuran (Br 490); Candrakirana (Br 491); Hikayat Raja Azbah (Br 503); Amir (Br 527); Parthawijaya (Br 528); Parthawijaya (Br 530); Swarajambu (Br 532); Malat (Br 533); Lambang (Br 534); Sarasamucaya (Br 538); Cilinaya (Br 539) [bentuk mikro] :
  • De eeds leer naar christelijke en regtsgeleerde beginselen /J.I.L. van Brugghen
  • Algemeene inleiding en godsdienst der primitieven /B.A.G. Vroklage
  • Beschryving der heidensche goden en godinnen [bentuk mikro] / D. van Hoogstraten
  • Religie en de wetenschap / Bertrand Russell ; vertaling van J. Aalbers
  • Handelingen van de Regering en de Staten-General over de grondwets bepalingen nopens de godsdienst, de verhouding tusschen kerk en staat, de organisatie van en het toezigt op de kerkgenootschappen : volledige verzameling van al de officeiele en verdere belangrijke struktuken
  • Eenige fragmenten uit toestanden in Nederland en Insulinde, beschouwd uit een Christelijk economisch standapunt en voorglegd ... / Sociologus [pseud]
  • Evangelie en communisme : in azie en Afrika / pengarang, prof.Dr. J. Verkuyl
  • Religie : godsdienst en geweld in de twintigste eeuw / redactie, Madelon de Keizer ; gastredactie, Hans Blom, Lieve Gevers en Paul Luykx.