Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Ibn Rusyd : tujuh perdebatan utama dalam teologi Islam / penyusun, Afrizal M. ; editor, Sayed Mahdi, Ahmad Ta'yudin
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Afrizal M., 1959-
Ahmad Ta'yudin
Sayed Mahdi
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Erlangga, 2006
Deskripsi Fisik x, 163 halaman ; 21 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Filsafat Islam
Islam, Pembaharuan
Abstrak Pemikiran Ibn Rusy yang menarik adalah persoalan kalam dalam suasana perdebatan panjang diantara tokoh-tokoh kalam yang selama ini tidak pernah selesai dan tidak mau berdamai. Masalah ini bertujuan untuk mengungkapkan pemikiran Ibn Rusyd mengenai pokok-pokok persoalan kalam, disamping itu juga untuk menggali salah satu khazanah intelektual islam masa lalu untuk dijadikan sebagai pengetahuan bahwa di Andalusia, dunia islam paling Barat terdapat sebuah rumusan teologi islam yang cukup berkembang
Catatan Bibliografi : hlm. 160-163
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Filsafat islam / Afrizal M.
  • Pengantar filsafat pendidikan Islam /Ahmad D. Marimba
  • A Dictionary of philosophy / edited by M. Rosenthal and P. Yudin
  • Wujud dan ma'rifah : pemikiran Islam dalam mempertentangkan ilmu pengetahuan dan filsafat / Nadim Al-Jisr
  • Pengantar filsafat pendidikan Islam / Ahmad D. Marimba
  • NU studies : pergolakan pemikiran antara fundamentalisme Islam & fundamentalisme noe-liberal / Ahmad Baso. ; editor, Sayed Mahdi
  • Omar khalifah kedua / Fazl Ahmad
  • Fiqh siyasah : doktrin dan pemikiran politik Islam / Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada ; editor, Ahmad Ta'yudin, Sayed Mahdi
  • Filsafat Islam / Ahmad Fuad Al-Ahwani; penyunting, Sutardji Colzoum Bachri; penerjemah, Pustaka Firdaus
  • Filsafat hukum keluarga Islam