Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Peperenian kandaga, unak unik, tutungkusan jeung rusiah basa Sunda/ disusunku Ahmad Hadi, Ade Wikaya, Taufik Faturohman
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Ahmad Hadi
Ade Wikaya
Taufik Faturohman
Edisi Cet. 18.
Pernyataan Seri
Penerbitan Bandung : Geger Sunten, 2015.
Deskripsi Fisik 294 hlm. : ilus. ; 21 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN 978-602-7784-11-6
ISSN
ISMN
Subjek Bahasa Sunda
Abstrak
Catatan Bibliografi : hlm. 294-295
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Latihan EBTA bahasa Sunda / Ade Wikaya, Taufik Faturohman
  • Latihan TPB bahasa Sunda / Ade Wikaya, Taufik Faturohman
  • LatiahnTPB basa Sunda : sesuai kurikulum 1984/GBPP edisi 1989 / Ade Wikaya, Taufik Faturohman
  • Buku latihan Piwulang Basa 1 : pangdeudeul pangajaran basa sunda pikeun murid SD/MI kelas 1 / Taufik Faturrahman, Ade wikaya, Budi rahayu tamsyah
  • Buku Panduan Mahasiswa tahun Akademik 1989/1990 /Taufik Ahmad ...[et al.]
  • Malaikat, jin & syaitan = Alamul malaikah al-abrar, alamul jin was syayathin/ Umar Sulaiman Abdullah Al-Asyqar ; penerjemah, Zuhdi Amin, Yunus, Ahmad Taufik ; editor isi, Muhammad Ali ; editor bahasa, Ahmad Noviadi
  • Operasional pembesaran ikan kerapu dalam keramba jaring apung / penanggung jawab, Achmad Sudradjat; penyusun,Taufik Ahmad [at.al]
  • Islam rahmatan lil'alamin : antologi puisi guru dan siswa / editor, Ahmad Taufik Nasution
  • Islam merebak ke barat : (perjalanan mubaligh yang berhasil) / Abdul Lathif Jauhari : alih bahasa, Ahmad Fauzi Hamid
  • Buku bahasa Arab / Dra. Maspalah, M.Ag, Dra. Heni Hernawati, Dr. H. Agus Salam Rahmat, M.Pd, Ade Rahmat, S.Pd, Rinaldi Supriadi, M.Pd, Ahmad Faqih, S.Pd ; editor, Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, M.Ag, Dr. H. Yayan Nurbayan, M.Ag