Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Membangun akidah dan akhlak: pendekatan saintifik 2013 / T. Ibarahim, T. H. Darsono; editor, Fathurrohman Husen
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Ibarahim, T.
Darsono, Haji
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Solo : Aqila, 2015
Deskripsi Fisik
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN 978-602-257-631-0
ISSN
ISMN
Subjek Akidah (pendidikan dasar)
Akhlak (0endidikan dasar)
Abstrak
Catatan Yang diterima jil. 2
Indeks
Bahasa
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • 400 hadits pilihan tentang akidah syari'ah dan akhlak / Muslich Shabir
  • Hubungan akidah, akhlak, dan tasawuf
  • Suskes uambn (ujian akhir madrasah berstandar nasional) akidah akhlak : modul pembelajaran akidah akhlak madrasah aliyah kelas XII / Syamsul Huda ...[et al.]; editor, MGMP Akidah Akhlak MA DIY
  • Pembelajaran akidah akhlak : teori dan implementasi /
  • Menjaga Akidah dan Akhlak / Roli Abdul Rohman, M. Khamzah ; editor, M. Burhani
  • Panduan Mengajar Akidah Akhlak Madrasah Ibtid
  • Akidah akhlak : berdasarkan kurikulum MA GBPP 1994 / Hakim Sulaeman,Eman Sulaeman; editor : Udin Wahyudin
  • Akidah akhlak : kurikulum Mts tahun 1984 : GBPP 1989 / H.M. Zuhri
  • Manajemen pembelajaran akidah akhlak/ Norainun, M.Pd. ; editor, Prof. Dr. Maisah, M.Pd.I
  • 400 hadits pilihan :tentang akidah, syari'ah [dan] akhlak /oleh Muslich Shabir