Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Etika bisnis Islam / Muhammad Arief Mufraini, Budi Setyanto, Sugih Waluyo Romdlon ; editor, Yusep MS
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Muhammad Arief Mufraini
Budi Setyanto
Sugih Waluyo Romdlon
Yusep, MS.
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Depok : Gramata Publishing, 2011 + 1 buku saku
Deskripsi Fisik 103 hlm. ; 23 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN 979-602-8986-04-5
ISSN
ISMN
Subjek Akhlak
Etika bisnis - Islam - Aspek agama
Islam dan ekonomi
Abstrak
Catatan Bibliografi : hlm. 101-103
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Kelompok khusus
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Hikmah Jilbab dalam Pembinaan akhlak / Istadiyanta
  • Sistem ethika Islam (akhlak mulia) / H. Rachmat Djatnika
  • Panduan praktis dalam pergaulan / Muhammad Said Mursi ; penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, Uqinu Attaqi ; penyunting, Abdul Hakim
  • Kepada anakku selamatkan akhlakmu / Muhammad Syakir ; penerjemah Ammy An-Nadirah, Umi Mujawazah Mahali ; penyunting, Robbi Rodhiyya
  • Sistem ethika Islam (akhlak mulia) / H. Rachmat Djatnika
  • Ethika :ilmu akhlak /Ahmad Amin ; alih bahasa, K.H. Farid Ma'ruf
  • Memelihara mata dan nafsu seks / Syaikh As'ad Muhammad Sa'id Ash-Shaghirji ; alih bahasa, Amir Hamzah Fachrudin
  • Tuntunan hidup para waliyullah /c Syeikh Nashr bin Muhammad As Samarqandi ; penerjemah, Zaid Husein Alhamid ; penyunting, Husin Abdullah Bil Faqih
  • Kalimat thoyibah (ucapan yang baik) : bimbingan akhlak untuk putra-putri anda / oleh Zahra Almuhdar
  • Kekalahan mental dikalangan umat Islam : fenomena sebab dan terapinya / Abdullah Al-Khatis ; penerjemah, Muhammad Misbah