Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Berjabat tangan dengan perempuan / Muhammad Ismail ; penerjemah, H. Ahmad Danial Suhali
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang MUHAMMAD Ismail
Ahmad Danial Ssuhali, haji
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta: Gema Insani Press, 1992
Deskripsi Fisik 63 hlm ; 20 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Fiqih wanita - Berjabat tangan
Abstrak
Catatan Judul asli : Adillah tahriim mushofehetil maratil ajnabiyyah
Bibliografi : hlm. 62-63
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Fiqih wanita (fiqhul al-marati al-musallamah) : Bagian Haji / Ibrahim Muhammad Jamal ; alihbahasa, Ahmad Hakim dan Imam Azis
  • Fiqh Islam menurut Mazhab Syafi'i / H. Idris Ahmad
  • Masa'il fiqiyyah : membahasa masalah-masalah fiqih yang aktual / H. Ahmad abd Madjid
  • Mata kuliah ushul fiqih = muhadharati fi ushulil fiqih / H. Ahmad Abd. Madjid
  • Fiqih Islam dari masa ke masa : ungkapan mengenai syariat Islaam yang flexible dan menentang fanatik mazhab / disusun oleh H. Ahmad Abd. Madjid
  • Fiqih Islam dari masa ke masa : ungkapan mengenai syariat Islaam yang flexible dan menentang fanatik mazhab / disusun oleh H. Ahmad Abd. Madjid
  • Fiqih mawaris / Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy ; diedit kembali oleh H.Z. Fuad Hasbi Ash Shiddieqy
  • Ushul fiqih /Zainal Abidin Ahmad
  • Fiqih Syafi'i :fiqh Islam menurut mazhab Syafi'i /H. Idris Ahamad
  • Nadham riayatul himah / Haji Ahmad Rifai bin Muhammad