Sampul
Cite This        Tampung       
Jenis Bahan Manuskrip
Judul Syarh al-Kafiyah
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta Perpustakaan Nasional RI 2013
Deskripsi Fisik 67 hlm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Bahasa Arab
Abstrak
Catatan Tersedia dalam bentuk online
Bahasa
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca
Lokasi Akses Online http://splashurl.com/l2m7np8
 
 

Karya Terkait

  • Al-Kafiyah
  • Kumpulan naskah kuno [sumber elektronik]. CD-24
  • Syarah nazham al-kafiyah (A 14) ; Syarah Nazham Al-kafiyah (A 16) ; Syahru sy-syahfiyah fi-ilmu T-tasif (A 17) ; At-tashrifu wa L-Ajurumyyah (A 18) [bentuk mikro] :
  • Misteri gadis kaligrafi / Fathurrahman Karyadi ; editor, Kafiyah Hasya
  • Pemikiran sufistik Muhammad Shalih Al-Samarani : dalam kitab matn al-hikam dan majmu at Al- Kafiyah LiAl-Awam / DR. H. Muh In'Amuzzahidin, M.Ag.
  • Kumpulan naskah kuno Nusantara [sumber elektronik]. vol. 3
  • Sholat jama'ah : mahiyah, kafiyah dan hikmah / Muchotob Hamzah
  • Nahwu al-nafiri/Syekh Al Iman Abdul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim Ad Dariri
  • Al-Fawakih al-Junaniyyah 'ala Mutammimah al-Ajurumiyyah
  • Hanin ila l'fajr thab'ah'l /Mahmud Dalaly Al-Ja'far