Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Babad Sejarah Narendra ing Nusa Jawa
Judul Asli Babad sejarah Narendra ing Nusa Jawa Dell 5 (h.i)
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan
Deskripsi Fisik 313 hlm ; 17 x 21,5 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Manuskrip
Manuskrip
Abstrak Naskah ini merupakan jilid kelima dari set enam naskah berisikan sejarah Narendra di tanah Jawa. Awal teks : Yata kanjeng Pangeran Dipati, Puger arsa angangkat narendra, Pratiwas mara kumanendar, upacara kaprabon, banyak dalang myang sawunggaling, Kidang arda walika, kasumas myang kuluk, pinarak dampar kancana, ngampit badhak capuri kanan myang kering, kang pangojokan rukma. Akhir teks : Ing ngaturan umanjing jroloji, sandi ing ngangkat jumeneng nata, kering pangraning lojongjog, pinranten pangran sampun, saputrasstha cinepengkening, den bunuh sampun soda, saputra wawalu, kang ngabdi tan ana bngga, garwa selir putra lit binekta maring, amral mring Kartasura
Catatan Penomoran halaman angka Jawa 1-313. Kondisi naskah baik
Bahasa Jawa
Bentuk Karya
Target Pembaca
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Kumpulan naskah kuno microfilm [sumber elektronik]. CD no. 16
  • Kumpulan naskah kuno [sumber elektronik]. CD - 45
  • Kumpulan naskah kuno [sumber elektronik]. CD-30
  • Kumpulan naskah kuno microfilm [sumber elektronik]. CD no. 05
  • Kumpulan naskah kuno microfilm [sumber elektronik]. CD no. 06
  • Koleksi naskah kuno mikrofilm [sumber elektronik]. CD-1 (Publikasi)
  • Koleksi naskah kuno [sumber elektronik]. vol. 8
  • Koleksi naskah kuno [sumber elektronik]. vol. 13
  • Koleksi naskah kuno cetak/warna [sumber elektronik]. CD-8 (Publikasi)
  • Kumpulan naskah kuno [sumber elektronik]. CD-37