Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Terbitan Berkala
Judul Handelingen van den volksraad : Zittingsjaar 1936-1937
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan [S.L. : s.n.], 1936-
Deskripsi Fisik jil. ; 33 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek
Abstrak
Catatan
Bahasa Belanda
Bentuk Karya
Target Pembaca
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Overzicht van den arbeid der samenwerkende zendingscorporaties Juli 1928-Juli 1929
  • De geotektonische positie van den Nederlandsch-Indischen Archipel / E.C. Abendanon
  • Regenwaarnemingen in nederlandsch-indie
  • Omzetbelastingwet 1933, S. 546/ J. Van Der Poel
  • Pachtwet / J. Linthorst Homan
  • Koloniaal Missie-tijdschrift van de indische missie vereeniging: Onze missien in Oost en West-Indie
  • Persatoean Hidoep, ; Madjalah Boeat Kemadjuan Hiedoep Lahir dan Batin
  • Athar-e iran
  • Athar-e iran
  • Svenskt homiletiskt bibliotek 1830-1865 / Gun. Brandt