Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Partij belang en staats belang
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Utrecht : Kemink, 1868
Deskripsi Fisik 23hlm. ; 22 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek
Abstrak
Catatan
Bahasa Belanda
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Kernen
  • Wereld crisis / door J.Van Gelderen
  • Het Indishe Volk
  • Linggadjati, militaire actie wat nu?
  • Vergadering der afdeeling weltevreden in combinatie meel de afdeeling Mr Cornelis, gehouden op donderdag 4 Agustus 1927 des nanuddags half zeven in de achterzaal van Maison Rikkers le Weltevreden
  • Christelijke politiek en dezen tijd
  • Korte toelichting op : grondslag, beeginsel vekrlaring en program van beginselen / C.C. van Helsdingen
  • Werelderisis / J. Van Gelderen
  • Economie en behoefte : rede uitgesproken bijde aanvaarding van het Ambt van hoogleeraar aan de rijks universiteit te groningen / door H.W.c. Boordewijk
  • Beschrijvings-brief voor het koloniaal congres der sociaal-democratische arbeiderspartij te houden op Zaterdag en Zondag, 11 en 12 Januari 1930 te Utrecht.