Sampul
Cite This        Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Grondbeginselen der sociale economic en hun toepassing of Ned. Indie voor onderwijs en zelfstudie / H. Cassutto
Judul Seragam
Pengarang Cassutto, H
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Semarang : G.C.T. van Dorp, 1921
Deskripsi Fisik
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Ekonomi
Ekonomi
Abstrak
Catatan
Bahasa Belanda
Bentuk Karya
Target Pembaca
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Het strafrecht in Nederlansch Indie : /b handleiding ten dienste van het onderwijs en de praktijk /Is. Cassutto
  • Orienteerende beschouwingen : op het gebied van het recht in het algemeen en van recht en wet in Ned-Indie in het bijzonder / door H. Cassutto
  • Hoofdzaken van het staatsrecht van Nederlandsch en Ned. Indie voor onderwijs en zelfstudie /J. Visser
  • Hoofdzaleen van het staatsrecht van Nederlanden Ned. Indie voor onderwijs en zelfstudie ... /J. Visser
  • Het adatrecht van Nederlandsche z Indie, zijn waarde voor het heden en voor de toekomst : rede gehouden ber aan vaarding van het ambt van bejzonder hoogleeraar in het adatecht van Nederlandsch, Indie aan de Rijksuniversiteit Utrecht / door Is.H. Cassutto
  • Stikstof (goodkoope) voor Ned. Indie :de moderne processen tot binding van de luchtstikstof en hun belang voor Ned. Indie /P.M. van Bosse en C.F. Gey van Pittius
  • Hoofdzaken van het staatsrecht van Nederland en Nederland en Nederland Indie voor onderwijs en zelfstudie /J. Visser
  • Inleiding tot de economie : voor zelfstudie en onderwijs / J. Mol
  • Hoofdzaken van het staatsrecht van Nederland en Nederlandsch-Indie : voor onderwijs en zelfstudie / door J. Visser
  • Proza en poezie in Neserlands van 1200-1880 in drie concentrische bundels voor alle inrichtingen van voortgezet onderwijs en voor zelfstudie / door H. Godthelp ; med medserwerking van P. H. Greiner