Sampul
Cite This        Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Voorloopige iinstructie ten behoeve van de veldpolitie in Nederlandsch - Indie
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Weltrevreden : Landssdrukkerij, 1925
Deskripsi Fisik 55 hlm. ; 16 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Polisi
Abstrak
Catatan
Bahasa Belanda
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Indische Berichten en Mededeelingen ten Behoeve van de Leden
  • Indische Berichten en Mededeelingen ten Behoeve van de Leden
  • De Chineezen in Nederlandsch - Indie rede uitgesproken op 15 October 1928 oij den aanvang van den cursus betreffende de Chineesche politieken en sociale stroomingen in Nederlandsch - Indie ingesteld bij besluit van den minister van kolonien van 5 September 1928 ten behoeve van de candida Indische ambtenaren studeerende aan de ryks Universiteit / J. Th. Moll
  • De petroleum industrie in het bijzonder die van Nederlandsch Oost - Indie : overzicht bewerkt ten behoeve van Houders van Petroleumwaarden / L.P. De Stoppelaar
  • Inleiding tot de economie de inheemsche samenleving in Nederlandsch - Indie : ten behoeve van het personeel van het volkscrediet wezen / De centrale Kas
  • De Meetinstrumente in gebruik bij den topographischen dienst in Nederlandsch-Indie : samengesteld ten behoeve van het ersoneel van den dienst
  • Algemeene voorschriften voor de uitvoering van bouwwerken en leveringen ten behoeve van het Departement van oorlog in Nederlandsch-Indie : afdeehing genie
  • Reglement op het houden van de openbare aanbestedingen voorleveringen transporten , het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van;s lands dienst in nederlandsch -indie
  • Algemeene voorwaarden en voorwaarden aan bestending voor : diverse leveringen en werken ten behoeve van het Departement van Oorlog in Nederlandsch - Indie, voor zoover daarin woret voorzien door de Intendance
  • Concessies en erfpachten ten behoeve van landbouwan der nemingen in de buitengewesten van Nederlandsch ¿ Indie / Jan Gerrit Willem Lekkerkerker