Sampul
Cite This        Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Antwoord van den directeur der Centrale Kas op de tegen de door hem voorgestelde reorganisatie van het Volksbankwezen door bankbesturen, hoofden van Gewestelijk Bestuur en de vereeniging van Administrateurs en adjunct-administrateurs voorgebrachte bezwaren
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Batavia : [s.n.], 1932
Deskripsi Fisik 92 hlm. ; 24 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek - Belanda Bank dan perbankan
Abstrak
Catatan
Bahasa Belanda
Bentuk Karya
Target Pembaca
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Overzicht van de toegende voorgestelde reorganisatie van het volkscredietwezen door bankbesturen, hoofden van gewestelijk bestuur en het bestuur van de vereeniging van Administrateurs voorgebrachte bezwaren
  • Overzicht van de tegen de voorgestelde reorganisatie van het volkscredietwezen door bankbesturen hoofden van ...
  • Notulen van de vergaderingen met de bankbesturen en administrateurs nopens oprichting eener algemeene volkscredietbank
  • Beschouwingen en bezwaren tegen de voorgestelde opheffing der gemeenten hof Van Delft en vrijenban
  • Reorganisatie van het Binnenlandsch Bestuur op Java en Madoera, wenschen en wenken van een oud, kontroleur B.B. / door P.J.F. van Heutsz
  • Adres door dertien gewezen hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur op Java, gerigt aan Z.M. den Koning, over den Tegenwoordigen toestand van Nederlandsch Indie
  • Gealtereerde instructie waar naar, De onderscheidene commissien zoo in de respective ressorten van dit ge west, als alhier, in Den Haag ; Gesteld tot onderzoek naar het gedrag der ingezetenen van Holland, met op zicht tot de heffing op de inkomsten en bezittingen door net provinciaal bestuur van Holland
  • Inleiding tot de oeconomie der inheemsche samenleving in Ned.-Indie ten behoeve van het personeel van het volksredietwezen /samengesteld en uitgegeven door de centrale kas. Batavia-Centrum
  • Vereeniging van Administrateurs : orgaan van de Vereeniging van Administrateurs van Landbouw ondernemingen in Nederlandsch-Indie
  • Beantwoording van de bemerkingen van de redactie van het tijalschimeft voor het Bumenlandsch bestuur op het artikel reorganisatie van de politie / door J.C. Castens