Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Fiqih Islam lengkap / H. Abdul Fatah Idris, H. Abu Ahmadi
Judul Asli Kifayatul akhyar
Judul Seragam
Pengarang Idris, Abdul Fatah, Haji
Abu Ahmadi, Haji
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Rineka Cipta, 1990
Deskripsi Fisik xi, 343 hlm. ; 21 cm
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Fikih
Abstrak
Catatan Judul asli : Kifayatul akhyar
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Fikih Islam lengkap / H. Abdul Fatah Idris, H. Abu Ahmadi
  • Fiqh Islam menurut Mazhab Syafi'i / H. Idris Ahmad
  • Fiqh realitas : respon Ma'had Aly terhadap wacana hukum Islam kontemporer / editor, H. Abu Yasid
  • Asas-asas hukum Islam : sejarah timbul dan berkembangnya kedudukan Islam dalam sistem hukum di Indonesia / Mohd. Idris Ramulyo
  • Terjemah taqrib dalil / oleh, Mushthofa Dieb Al-Bigha ; penerjemah, H. Aliy As'ad, Ahmat Haidar Idris
  • Pengaruh dharurat & hajat dalam hukum Islam / Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman ; alih bahasa : H. Agil Husin Al-Munawar, Hadri Hasan
  • Masailul fiqhiyah berbagai masalah kontemporer dalam hukum Islam / H. Muhammad Idris DM.
  • Masail al-fiqhiyah / H. Abuddin Nata
  • Peranan akal dalam hukum Islam / Abdul Wahhab Abu Sulaiman ; alih bahasa, H.S. Agil Husin Al Munawar, Hadri Hasan
  • Masail fiqhiyah : kapita selekta hukum Islam / H. Masjfuk Zuhdi