Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Een en ander over Britsch-Indie: vertaling van renige hoofdstukken uit het werk India the victorian age van romesh dutt, C.I E onder vergelijking metandero Bronnen / door C.F. Zeeman Gepensionneerd O.I Ambtenaar
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Ambtenaar, C.F Zeeman Gepensionneerd O.I
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Amsterdam : J.H. de Bussy, 1906
Deskripsi Fisik 104 hlm. ; 24 cm.
Jenis Isi teks
Jenis Media tanpa perantara
Jenis Wadah volume
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek India -- Sejarah
Abstrak
Catatan
Bahasa Belanda
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Koloniale Studien : Tijdschrift Van De Afdeeling Sociale Economie Van Het Koninklijk Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen
  • De waterstaats ingenieurs
  • Boekoe rasiahnja pentjoeri dan djalannja politie mentjari katerangan : penoendjoek djalan bagi sakalian ambtenaar-ambtenaar kandjeng gouvernement dan pendoedoek di Hindia-Nederland / oleh Raden Partadiningrat
  • De ambtenaar in opze, samenleving / A. Luhrs
  • Volkscredietwezen
  • Aan Den heer A.S. Warmelts, oud O.I. ambtenaar, naar aahleiding zijner brochure : vrijmaking der suikerindustrie en letsverbetering der koffijplantiers / M. Posno
  • Volkscredietwezen
  • De Administratiwe Ambtenaar [bentuk mikro]
  • Gids wat ieder ambtenaar gaane van de hem aangewezen nieuwe standplaats weten wil gids voor ambtenaren in Ned. O.I., sa,mengesteld door het Ned
  • Officiele bescheiden betfreffende den dienst van Multatuli als Oost-Indisch ambtenaar /door P.M.L. de Bruijn Prince