Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Babad Tanah Jawi
Judul Asli Babad tanah Djawi. Zang 1-125 (h.i)
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan
Deskripsi Fisik 26 hlm. ; 34 x 22 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Sejarah
Sejarah
Abstrak Naskah ini merupakan turunan dari masa Dr. Brandes di Bataviaasch Genootschap (1890an) menyalin dari naskah babon yang tidak disebutkan/diketahui. Awal teks : Duk pinurwa sekar Dhandhanggendhis, tabuh nawa ri Buda katampa, ping sangalijur ingkang lek, Rabingulawal tengsu, warsa Ehe ingkang lumaris, madu lan serat babadipun para ratu, kang jemeneng nuswa Jawa, Sinengkalan sirneng nata swareng jalmi, wau ingkang kinandha. Akhir teks : Dangu kendel tan ngadika, dadya para garwa matur wot sari, dhuh kangmas gustiningsun, mila datan ngandika, iya pa kang dadaos darunananipun, baya duk mring kang garwa, dening tan mijil ing galih
Catatan Penomoran halaman angka Arab 1-517
Bahasa Jawa
Bentuk Karya
Target Pembaca
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Dadung awuk
  • Jayabaya
  • Cariosipun Dewi Rasawulan
  • Bratayuda Kawi
  • Sejarah perkembangan pers Minangkabau (1859-1945) / Yuliandre Darwis
  • Sejarah/ Ttim Sejarah
  • IPS sejarah : kurikulum 1994 / C.S.T Kansil
  • Pelajaran sejarah/ disusun oleh Wiryono
  • Disease and demography in colonial Burma / Judith L. Richell.
  • Sejarah Kalimantan Barat : lintasan sejarah dan pembangunan dari era Kolonialisme Barat – tahun 2013 / penulis, Aju