Sampul
Cite This        Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Frasa kata kerja dalam bahasa Melayu : masalah penggunaan serta kaidah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan / MD. Isa bin Hassan
Judul Seragam
Pengarang Isa bin Hassan, MD
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1993
Deskripsi Fisik xiii, 145 hlm. ; 21 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN 983-62-3658-9
ISSN
ISMN
Subjek Bahasa Malaysia - Tata bahasa
Abstrak
Catatan Indeks
Bibliografi : hlm. 123-125
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Bentuk pasif bahasa Malaysia : satu kajian pola keseringan dan struktur / oleh Sanat Bin Md. Nasir
  • Kitab pengetahuan bahasa / karangan Raja Ali Haji; dikaji dan diperkenalkan oleh Hashim bin Musa; ketua editor, Hassan Ahmad
  • Bustan al-katibin / karangan Raja Ali Haji; dikaji dan diperkenalkan oleh Hashim bin Musa; ketua editor, Hassan Ahmad
  • Prosiding seminar kebahasaan Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia, 3-4 March 1997, Brunei Darussalam : peranan media massa dalam peningkatan mutu penggunaan bahasa Melayu/Indonesia / penyunting, Hanafiah bin Awang Haji Zaini, Mohd. Azuzin bin Othman
  • Kalimat al af 'alalyaumayyah/ dikumpulkan dan diedarkan oleh Habib Hassan bin Amir Baharun
  • Manifestasi tulisan "Jawi" / editor, Dzul Haimi Bin Haji MD Zain ; penulis seni khat dan terjemahan, Mohammed Yusof Abu Bakar
  • Tata bahasa pedagogi bahasa Melayu / Abdullah Hassan
  • Di bawah bayangan piramid / Hassan Ali
  • Sirih bertepuk pinang menari / Noordin Hassan
  • Penyusunan kamus istilah linguistik terapan : linguistik, sosiolinguistik, psikolinguistik, sematik, pragmatik, pengajaran dan pembelajaran bahasa / peneliti, Sumarsono, I.B. Putrayasa, I Md Sutama