Sampul
Cite This        Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Reglement voor het beheer en de exploitatie der bosschen van den lande op Jawa en Madura
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Batavia : Lands-Drukkerij, 1874
[s.n] : [s.l], [s.a]
Deskripsi Fisik 51 hlm. ; 22 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis Persyaratan System : Windows;Flashplayer;Mesin pencari internet (Internet Explorer,Mozilla,Netscape Navigator, Safari, dll)
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Hutan dan kehutanan - Undang-undang dan peraturan
Abstrak
Catatan Tersedia dalam bentuk online
Bahasa Belanda
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca
Lokasi Akses Online http://192.168.0.143/inlisnew/KatalogAdd.aspx?edit=1&id=164276
 
 

Karya Terkait

  • Concept voorwaarden, waarop de exploitatie van's lands bosschen op Jawa en Madoera wordt aanbesteed en gegund : vastgesteld bij het Gouv besluit van 2 September 1877 No. 16
  • HUIS houdelijke voorshriften betreffende het beheer van het materieel bij het wapen der genie : als toelichting en aan vulling op de daar bij aangehalde artikelen van de " Regelen voor het materieen beheer bij het departement van oorlog"
  • Het bij de wetgevende macht ingediend voorstel om de bepalingen voor de naamlooze vennootschappen, alleen ten aanzien van den koophandel te regelen en de onware en bedriegelijke rekeningen en balansen, zoomede het slecht beheer der naamlooze venootschap "Nederland" maatschappij van verzekering op het leven / door C.G. von Reeken
  • Regelen voor het beheer der militaire gebouwen en voor de toekenning van huisvesting en bureaulokalen op van vergoeding van huis-en bureauhuur aan tot het leger behoorende personen
  • Verzameling van tarieven en bepalingen op het beheer der inkomeende en uit gaande regten
  • Voorloopig ontwerp van een algemeen watureglement ;samengesteld door de "Commissiein het belang van het bevioeiingswezen op Java en Madoera"
  • Opheffing van de rechtbanken van omgang en nieuwe regeling van de residentiegerechten op Java en Maduro
  • Geschiedenis der wetgeving op de tienden hier te lande, inzonderheid in Holland en Zeeland /Jacob van de Graft
  • Verslag Van Den Raad Van Beheer Der Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij
  • Vervolg van brieven en antwoorden over het op den duur gebruik maken der batige saldo's : op het beheer der overzeesche bezittingen / door C. Vreede