Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Fahras makhthuthat Maktabat al-Azhar al-Syarif / penyusun, Al-Azhar al-Syarif
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Al Azhar Al Syarif (penyusun)
Saqifat al-Shafa al-'ilmiyyat (penyusun)
Edisi Cetakan Pertama, 2016
Pernyataan Seri
Penerbitan Kairo, Mesir: Al Azhar Al Syarif, 2016
Deskripsi Fisik 28 jilid ; 28 cm
Jenis Isi teks
Jenis Media tanpa perantara
Jenis Wadah volume
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Katalog bentuk buku
Perpustakaan - Al-Azhar (Mesir)
Abstrak Katalog ini berisi uraian tentang Mushaf, ulumul Qur'an, Qiro'at dan tajwid, ilmu tafsir, mushthalah hadist, hadist syarif, ushul fikih, fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hanbali, ilmu kalam dan tauhid, ilmu mantik, tasawuf, bahasa Arab, nahwu, balagah, ilmu adab, ilmu akhlak dan pendidikan, kumpulan tulisan, nama-nama katalog manuskrip, nama-nama pengarang, kepemilikan, dan asal usul/sejarah naskah
Catatan Diterima jilid 1 s.d. 28
buku ini berbetuk katalog naskah/manuskrip
Bahasa Arab
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Al-Fawakih Al-Janiyyat, Ala Al-Mutammimat Al-Jurumiyyat
  • Al-Qur'an Al-Karim
  • AL-MA,NA DI AL-AJI AL-HAL
  • Al-Qur'an Al-Karim
  • Al-Minhaj Al-Qawim
  • Fath Al-qarib Al-Mujib fi syarkh alfazh al taqrib
  • Al-Qur'an Al-Karim
  • Al-Qur'an Al-Karim
  • Al-Qur'an Al-Karim
  • Al-Qur'an Al-Karim