Sampul
Cite This        Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Kitab Al-Muawaidl
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan
Deskripsi Fisik ii, 40 hlm. ; 19,5 x 16 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Pendidikan Islam
Pendidikan Islam
Abstrak Berisi 32 mawa'izh (pengajaran). Di dalam risalah ini pada setiap judul pengajaran dimulai dengan kata Al-Mau'izhatu l-Awwal, Al-Mau'izhatu ts-Tsaniyah, Al-Mau'izhatu ts-Tsalitsath, dan seterusnya. Awal teks : Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Rabbi yassir wala tu'assir, wabihi nasta'in. Artinya hai Tuhanku ringankan oleh-Mu akan daku, dan jangan engkau susahkan daku, dan dengan allah Ta'ala jua kami minta tolong. Akhir teks : dan jikalau engkau kasih akan ibadat bagiku seperti barang yang kasih engkau di dalam dunia, niscaya aku percaya akan dikau akan keramat bagi sekalian muslimin dan jangan mematikan oleh sekalian kamu akan segala hati kamu dengan sebab kasih akan dunia, maka hilangnya itu hampir, dan ni'matnya dunia di hilang tiada syak lagi. Tamat Wallahu A'lam
Catatan Penomoran naskah dari orang lain, angka Arab 1-40. Nomor i-ii tambahan orang lain. Naskah baik, tulisan jelas terbaca
Bahasa Melayu
Bentuk Karya
Target Pembaca
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Falsafah pendidikan Islam / Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany ; alih bahasa, Hasan Langgulung
  • Falsafah pendidikan Islam / Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany ; alih bahasa, Hasan Langgulung
  • Aliran-aliran dalam pendidikan : studi tentang aliran [pendidikan menurut Al-Ghazali / Fathiyah Hasan Sulaiman ; aih bahasa oleh H.S. Agil Husin Al-Munawar, Hadri Hasan
  • Sistem pendidikan Islam dimasa khilafah Islam / Abdurrahman Al-Baghdadi ; editor, Nur Eva
  • Pendidikan dalam perspektif al qur'an & hadist / Anwar Hafidzi, Barkatillah, Gazalirahman, H.Ahmad Ainani AS, Muafatin, Muhdi, M.Ag.,Nuril Khasyi'in, Purniadi Putra, Rahmat Shodiqin, Rahmat Sholihin, Samdani, Aslan & Zainal Hakim ; editor, Ahmad Juhaidi
  • Pendidikan keluarga dalam Islam = (Tuhfatul arus aw az zawaj Al Islami as Said) / oleh Mahmud Mahdi Al Istanbuly ; alihbahasa, Adib Al'Arif, Sani Abu Zahra
  • Pendidikan agama islam : berdasarkan kurikulum 1994 / penyusun, M. Syamsul Arifin ..[et al.]
  • Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam/ Muh. Mushfi E; Iq Bali, M.Pd., Nuruh Hidayah, Siti Maisyaro AL; editor : Dr. H. Akmal Mundiri, M. Pd.
  • Wawasan pendidikan Islam/ H. Muhaimin; penyunting isi, Mathori Al-Wustho
  • Pendidikan intelektual Muhammad Syaukani / Syaeful Rokim