Sampul
Cite This        Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Iets over de wapens in de Nederlandsche Oost Indische bezittingen en derzelver vervaardiging op Borneo
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan [S.l. : s.n., 19-?]
Deskripsi Fisik 38 hlm. ; 22 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Kalimantan -- Sejarah
Abstrak
Catatan
Bahasa Belanda
Bentuk Karya
Target Pembaca
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Jets over de wapens in de Nederlandsche Oost - Indische berzittingen en derzelver vervaardiging op Borneo
  • Bidrage tot de kennis der Nederlandsche oost - Indische bezittingen
  • Overzigt van den Handel en de scheepvaart in de Nederlandsche Bezittingen in Oost- Indie Buiten Java en Madura Over de Jaren 1846, 1847 en 1848
  • Overzigt van den handel en de scheepvaart in de nederlandsche bezittingen in oost-Indie Buiten Java en Madura, Over de jaren 1949,1850,1851,1852 en 1853
  • Eenige beschouwingen over het Ontwerp van wet op den in uit en doorvoer en over de belangen der oost Indiesche bezittingen / door L.M. de Haan
  • Wijze van beheer en toestand, der Nederlandsche Oost -en West - Indische bezittingen
  • Verhandeling over de noodzakelijheid dat de handel op de oost-Indische bezittingen der Bataafsche Republiecq by voortduuring door een instluitend lichaam gedreeven word /P. Pou
  • De Redevoering van den afgevaardig de uit Amsterdam H. Stolte, gehouden in de tweede Kamer der staten generaal op den 26 September 1853 over den tegenwoordigen toestand van Nederlandsch's Oost-indische bezittingen
  • Plan van bestuur der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indien, en van het drijven van den oost-indifchen handel door de generaale vereenigde oost-indische compagnie onder een uitfluitend octroij
  • Memorie over den tegen woordigen staat van den handel en de culture in de oost-Indische bezittingen van den staat / G.K. Van Hogendorp