Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Fiqh ibadah / Zaenal Abidin, M.Pd.I.
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Zaenal Abidin ( pengarang)
Edisi Cetakan pertama, Februari 2020
Pernyataan Seri
Penerbitan ##
Sleman : Deepublish, 2020
© 2020
Deskripsi Fisik x, 132 halaman ; 23 cm
Jenis Isi teks
Jenis Media tanpa perantara
Jenis Wadah volume
Informasi Teknis
ISBN 978-623-02-0674-0
ISSN
ISMN
Subjek Fikih - Ibadah
Abstrak
Catatan Bibliografi : halaman 130-132
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Ushul Fikih / penulis, Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. ; editor, Muhammad Rifai Subhi
  • Koleksi naskah kuno [sumber elektronik]. vol. 6
  • Kaidah-kaidah hukum Islam /Abdul Wahhab Khallaf ; alih bahasa, Mooc Tolchah Mansoer, dan Noer Iskandar Al-Barsany
  • Muslimah yang Disenangi Allah, Rasulullah, dan Suami / penulis, Ummu Kaysa ; editor, Iyan AR
  • Pengantar Maqâsid Al-Syarî`ah / pengarang, Dr. Arisman, M.Sy ; editor, Dr. H. Heri Sunandar, MCL
  • Modul Belajar Pendidikan Agama Islam dan Kepesantrenan : Fiqih kelas VIII, IX SMP/MTs / penulis, Didik Ahmad Fauzi, M.Pd.I., Muh. Kholiq, S.Pd.
  • Fiqih politik Islam / Farid Abdul Khaliq; penerjemah, Faturrahman A. Hamid
  • Fiqih hiburan / Yusuf Al-Qaradhami ; penerjemah, Dimas Hakamsyah ; editor, Muhammad Ihsan
  • Kritik terhadap ilmu fiqih, tasawuf dan ilmu kalam / Wahiduddin Khan ; penerjemah, Moh. Nurhakim ; penyunting, Bambang W
  • Fiqih imam Ja'far Shadiq / Muhammad Jawad Mughniyah; penerjemah, Samsuri Rifai, ibrahim, Abu Zainab; penyunting, Umar Shahab, Zahir Yahya