Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Sumber Elektronik
Judul Hikayat Akhbarul Karim / pengarang, Teungku Seumatang ; alih aksara, Ramli Harun
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Seumatang, Teungku (pengarang)
Ramli Harun (pengalihaksara)
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2011
Deskripsi Fisik 1 CD ROM : digital ; 4 3/4 inci
Jenis Isi teks
Jenis Media komputer
Jenis Wadah cakram komputer
Informasi Teknis Persyaratan system : windows ; flashplayer ; mesin pencari internet (Internet Explorer, Netscape Navigator, Safari, dll)
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Kesusastraan Aceh
Abstrak
Catatan Judul diambil dari kemasan
Dialihmediakan oleh Perpustakaan Nasional
Pemilik dokumen asli Perpustakaan Nasional
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Putri jambul emas /elih bahasa oleh Ramli Harun
  • Akhbarul Karim : tauhid dan thaharah / oleh Tengku di Seumatang ; editor, Amirul Hadi ; alih bahasa, Cut Zahrina dan Istiqamah
  • Hikajat sinar boelan [sumber elektronik] / terkarang oleh Moh. Ali alias Prawiroatmodjo
  • Sri Sunan Bantara / oleh Dt. Sumantoro
  • Tuntunan sembahyang / disusun oleh H.M. Ramli
  • Qoeran tardjamah soenda djoez 11 / diterdjamahkeun koe Andjengan H. Moh. Ramli
  • Kamus istilah tasawuf / oleh Ramli Harun... [et al.]
  • Sayap tanah air, telah terbentang di Indonesia Timur / Ramli Jamaling
  • Cerita asal raja Jambi : suatu penelitian pendahuluan : laporan penelitian / oleh Warni ; Yulisma, Lavien
  • Petualangan taka dan lara di butta panrannuangku / Ramli, S.Pd., M. Pd;