Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Braille
Judul Karamah tiga sufi dunia : kiai Kholil, Sayyid Muhammad al-Maliki, Gus Dur/ Muhammad Farid Wajdi; Penyunting, Nur Azizah, MA.
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Muhammad Farid Wajdi (penulis)
Nur Azizah (penyunting)
Edisi Edisi Braille
Pernyataan Seri
Penerbitan Tangerang Selatan: Yayasan Raudlatul Makfufin, 2019.
Jakarta : Qalam Publishing, 2016
© 2016 by Qalam Publishing
PT Serambi Semesta Distribusi
Deskripsi Fisik 3 Jilid ; 31 cm
Jenis Isi teks taktil
Jenis Media tanpa perantara
Jenis Wadah volume
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Karamah
Abstrak
Catatan Dialihaksarakan dan dicetak ke dalam huruf Braille oleh Yayasan Raudlatul Makfufin tahun 2019
Memuat lembar tercetak dan braille bahasa Indonesiqa
Bahasa
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Adakah syafaat dalam Islam? : antara pro dan kontra / Syaikh Ja'far Subhani ; penerjemah : Ahsin Muhammad ; penyunting : Afif Muhammad
  • Menjemput hidayah / Acep Hermawan ; editor, Engkus Kuswandi
  • Kitab Futuhul Ghaib : Pembuka rahasia hidup yang melampaui hati dan pikiran / Syekh Abdul Qadir al-Jailani ; penerjemah, Agus Khudlori, Lc. ; editor, Luqman Hakim Arifin, Muhammad Multazam
  • Nur Al-Mushalli
  • Arti perkembangan dan pembaharuan dalam Syari'at Islam /Muhammad bin Alwiy bin Abbas Al-Malik Al-Hasany ; alih bahasa, Noer Iskandar Al-Barsany
  • K.H. M. Kholil Bangkalan : biografi singkat 1820-1923 / Muhammad Rifai ; editor, Meita Sandra
  • Al-Muwajjah li ta'lim maharah lughowiyah : lighoiri an-nathiqin biha / Nurhadi ; penyunting, Muhammad Ali Kamal
  • Muhadhoroh : madatun dirosatul hadits syarif / penulis, Muhammad Asrori
  • Pendidikan IPS di tingkat dasar : sebuah langkah awal belajar IPS / penulis, Nur Lailatus Zahroh,M.Pd
  • Al-Miftah Ma Rifat Islam Wa Al-Iman