Sampul
Cite This        Tampung       
Jenis Bahan Terbitan Berkala
Judul Gids Voor Het Academiejaar 1948 - 1949 : Opgemaakt volgens de gegevens voor de te verwachten toestand bij de aanvang van het studiejaar
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Batavia : Universiteit van Indonesie, 1949
Deskripsi Fisik 2 Jil. ; 21 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek
Abstrak
Catatan Majalah Tahunan Akademisi
Teks dalam bahasa Belanda
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Programma voor het studiejaar 1948-1949
  • Verslag van de directeur over het jaar 1948
  • De kristalbalans en het cijfer "te verwachten verlies in Melasse" / door F. Leistra
  • Gegevens voor de beoordeeling eener verbranding : bepaling van het koolzuurgehalte, enz. in de rookgassen, en de waarde daarvan in de praktijk / door F. W. Bolk
  • Aspecten van het onderwijs in de voordrachtstechnik : Openbare les bij de opening der lessen als privaatdocent van de Technische Hogeschool, op 14 October 1948, des middags om 4 uur, in het Laboratorium voor Scheikunde, Mijnbouwstraat te Delft
  • Handleiding voor de behandeling en het onderhoud van het getrokken geweer in gebruik bij de schutterij te Batavia
  • Economisch-historische aspecten van de literatuurproductie : sede uitgesproken bij de aan vaarsing van het Ambt van hoogleraaraar aan de Nederlandsch economische hoogeschool te Rotterdan OP 3 Februari 1948 / door J.H. Kernkamp
  • Verslag van de directeur over het jaar 1949
  • Quadragesimo anno : encycliek van Paus Pius XI van 15 Mei 1931 over het herstel der maatschappelijke orde en haar vervol making volgens de wet des evangelies bij gelegen heid van het veertigjarig jubile van de uitvaardiging der encycliek merum novarum van Leo XIII / vert aald door O Janssen en L. Zeintra met en voor woord van F.A.J. van Nimwegen
  • Verslag van de directeur over het jaar 1946