Sampul
Cite This        Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Ayat dan hadist hukum / penyusun, Arofah Windiani, A. Azis Muhammad, Ahmad Djauhari
Judul Seragam
Pengarang Arofah Windiani , 1963-
Ahmad Djauhari 1947-
Azis Muhammad, A., 1963-
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, 2001
Deskripsi Fisik vii, 47 hlm. ; 21 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN 9799646901
ISSN
ISMN
Subjek Fikih
Abstrak
Catatan Bibliografi : hlm. 46
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Fiqih wanita (fiqhul al-marati al-musallamah) : bagian haji / Ibrahim Muhammad Jamal ; alihbahasa, Ahmad Hakim dan Imam Azis
  • Asuransi Konvensional : tinjauan hukum ISlam analisis maslahan mursalah terhadap hukum asuransi konvensional / Ahmad Dahlan ; editor, Abdul Azis
  • Ihya 'Ulumuddin jilid 1 : Imam Abu Muhammad bin Muhammad Al Ghazali / Imam Al-Ghazali; penerjemah, Ahmad Rafi Usmani.
  • Waris dan wasiat dalam hukum Islam / oleh Muhammad bin Ahmad bin Rusjid ; di salin oleh Joesoef Sou'yb
  • Sulitnya berumah tangga : upaya mengatasinya menurut Qur'an, hadist dan ilmu pengetahuan / Muhammad Utsman Alkhasyt ; penterjemah, A. Aziz Salim Basyarahil ; penyunting, Juariyah Muhammad
  • A Mini guide to islamic banking & finance / executive managing editor, Abd Azis Abd Jalal ; team coordinator, Ahmad Sodikin Kasimin
  • Rindu kami padamu, ya rasul : 100 kisah nyata mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW / Abdul Aziz Ahmad Abdul Azis ; penerjemah, Kaserun AS. Rahman ; editor, Khoirul Imam
  • Hadits / penyusun kelompok Ilmuan MKDK Hadist IAIN Raden Fatah Palembang, A. Wahab Ahmad ... (at al.)
  • 40 Hadis Nawawi : kumpulan hadis-hadis penting yang mesti diketahui umat islam / Muhammad bin Abdullah al-Jardani al-Dimyati ; penerjemah, Umar Husin ; penyunting, Ahmad
  • Paranglompoa berselimut kabut/ kontributor : Ismail, Fira Yuniar, Nursandi Sandewi, A. Ahmad Ma'ruf, M. Amin Hasan Hamid, Muhammad Darmawan, Wahyudi, Hajrah, Ika Irmayanti, Nurwahida, Sri Irma Wahyuningsi; editor : Memen Suwandi, SE, M.Si.