Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Ganti rugi dan rehabilitasi / Martiman Prodjohamidjojo
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Martiman Prodjohamidjojo, 1929-
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982
Deskripsi Fisik 32 hlm. ; 21 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Ganti rugi (Hukum)
Ganti rugi (Hukum)
Abstrak
Catatan
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Vergoedingsrechten /Constantijn Marinus Bohtlingk
  • Law of torts / Alan Pennett
  • Pertanahan / CSIS
  • Resolusi D.P.R.D.-G.R. Kabupaten Purworedjo tentang masalah tanah komplek Kalimaro
  • Immaterieele schade bij zeeverkering op casco - en goederen beurspolis / Gerhardus Lambertus Willinge Gratama
  • Voordeelstore rekening : bij de begreting van den schade vergoeding in geval van onrechtmatige daad on wanpres tatie / Anneke Toos Bolt
  • Toerekening van voordeel bij schadevergoeding / door Johannes van Woudenberg Hamstra
  • En zo voort :het verhaal van een onderneming /door Leonhard Huizinga
  • Naar aanleiding van eenige vragen op 't stuk van schadever goeding /Johannes Last
  • Memorandum van de Nederlandshe Regeering inzake de door Nederland van Duitschland te eischen schadevergoeding (Voorloopi gegevens)