Budi Rahayu Tamsyah. (2015). Kamus undak usuk basa Sunda : sareng conto larapna dina kalimah / Budi Rahayu Tamsyah. Bandung :: Geger Sunten,.
Budi Rahayu Tamsyah. Kamus undak usuk basa Sunda : sareng conto larapna dina kalimah / Budi Rahayu Tamsyah. Bandung :: Geger Sunten,, 2015
Budi Rahayu Tamsyah. Kamus undak usuk basa Sunda : sareng conto larapna dina kalimah / Budi Rahayu Tamsyah. Bandung :: Geger Sunten,, 2015.