Pigeaud, TH.. (). Javaans Nederlands hand woordenboek / samengesteld door, TH. Pigeaud. Groningen, Batavia :: Bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij n.v, [19-?].
Pigeaud, TH.. Javaans Nederlands hand woordenboek / samengesteld door, TH. Pigeaud. Groningen, Batavia :: Bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij n.v, [19-?],
Pigeaud, TH.. Javaans Nederlands hand woordenboek / samengesteld door, TH. Pigeaud. Groningen, Batavia :: Bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij n.v, [19-?], .