Hoevell, W.R. van, 1812-1879; Harto Juwono; La Raman. (2014). Sejarah kepulauan Maluku : kisah kedatangan orang Eropa hingga monopoli pedagangan rempah / W.R. van Hoevell ; penerjemah, Harto Juwono ; penyunting, La Raman. Yogyakarta :: Ombak,.
Hoevell, W.R. van, 1812-1879; Harto Juwono; La Raman. Sejarah kepulauan Maluku : kisah kedatangan orang Eropa hingga monopoli pedagangan rempah / W.R. van Hoevell ; penerjemah, Harto Juwono ; penyunting, La Raman. Yogyakarta :: Ombak,, 2014
Hoevell, W.R. van, 1812-1879; Harto Juwono; La Raman. Sejarah kepulauan Maluku : kisah kedatangan orang Eropa hingga monopoli pedagangan rempah / W.R. van Hoevell ; penerjemah, Harto Juwono ; penyunting, La Raman. Yogyakarta :: Ombak,, 2014.